ITO Ticaret logo
  • EURO5,31
    % 0,25
  • DOLAR4,52
    % 0,52
  • ALTIN187,20
    % -0,34

İlk temel ilk vaaz

Sultanahmet Camii’nin temeline ilk taşı koyan Osmanlı alim ve velilerinden Abdülmecid Efendi, camide ilk vaazı veren kişi olarak da biliniyor. Ömrünün sonuna kadar caminin vaizliğini yürüten Abdülmecid Efendi, şiirleriyle de tanınıyordu.

Paylaş
instela'da paylaş
Yayınlanma tarihi: 17 Mart 2017 Cuma
AA + -

HABER: FAHRİ SARRAFOĞLU

Sultanahmet Camii’nin temeline ilk taşı, Osmanlı alim ve velilerinden Abdülmecid Efendi koydu. Abdülmecid Efendi, caminin ibadete açılmasının ardından ilk vaazı verdi ve ölünceye kadar da Sultanahmet Camii’nin vaizliğini yürüttü.

1563 yılında Tokat’ın Zile ilçesinde doğan Osmanlı alimi, 1639’da İstanbul’da vefat etti. Kabri Eyüp Nişanca’daki evinin bahçesinde yer alıyor.

GÖZLERDEN UZAK EĞİTİM

Küçük yaşından itibaren babasından ilim öğrenen Abdülmecid Efendi, yedi yaşına geldiği zaman Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. Amcası Şemseddin Efendi’den zahiri ve batini ilimleri tahsil etti. Arabi ilimler, fıkıh, tefsir ve hadis ilimlerinde de yüksek derece sahibi oldu. Mecdüddin lakabıyla tanındığı gibi şiirlerinde de Şeyhi mahlasını kullandı.

İSTANBUL’DA İLK VAAZ

Abdülmecid Efendi, Sivas’taki Şemsiyye Dergahı şeyhi Receb Efendi’nin 1604 yılında vefat etmesi üzerine onun vazifesini üstlendi. İlim ve irfandaki şöhretini duyan dönemin sultanı 3. Mehmed Han, Abdülmecid Efendi’yi İstanbul’a davet etti. Abdülmecid Efendi, İstanbul’daki ilk vaazını Ayasofya Camii’nde verdi ve bir süre bu bölgede ikamet etti. Daha sonra kendisine öğrencisi ve dönemin Reis-ül-küttâb’ı La’li Efendi tarafından Eyüb Nişanca’daki ev hediye edildi.

ŞEHZADE CAMİİ’NE ATANMA

Şeyhülislam Sun’ullah Efendi tarafından cami haline getirilen Atpazarı’ndaki Hüsam Bey Mescidi’nde de cuma vaazlarıyla büyük ilgi gören Osmanlı alimi, bu başarısıyla Şehzade Camii’ne vaiz olarak atandı. Abdülmecid Efendi, ayrıca Sultan Selim civarında bir mescit ile Sivasi Dergahı’nı inşa ettirdi.

4. MURAD HAN’A BAĞDAT MÜJDESİ

Abdülmecid Efendi, 3. Mehmed, 1. Ahmed, 1. Mustafa, Genç Osman ve 4. Murad Han dönemlerinde yaşadı. Padişah ve diğer devlet erkanı, önemli hususlarda sık sık görüşlerine başvururdu. Abdülmecid Efendi, Sultan 4. Murad Han’a Bağdat’ın İranlılar’dan geri alınacağını müjdeledi, padişah sefere çıkarken de Hz. Ömer’in kılıcını kuşandı.

KUTSAL RÜYA

Abdülmecid Efendi’nin vasiyeti üzerine oğlu Azizzade Abdulbaki, Sultanahmet Camii’ndeki vaizlik görevini üstlendi. Ancak 4. Murad, babasının yaptırdığı bu camide, Abdülbaki Efendi’nin vaaz vermesini önce kabul etmedi. Daha sonra Hz. Muhammed’i rüyasında görüp de, “Emaneti ehline veriniz” mesajını alınca, Abdülbaki Efendi’yi Sultanahmet Camii’nde yeniden göreve başlattı.