ITO Ticaret logo
  • EURO5,61
    % 0,17
  • DOLAR4,79
    % -0,29
  • ALTIN189,71
    % 0,69

Yapı ve ulaşımda kritik yetkiler TSE ’de

TSE, Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktifleri çerçevesinde ‘onaylanmış kuruluş’ olarak da hizmet veriyor. Uluslararası alanda ağırlığı olan TSE, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği dahilinde verdiği hizmetlerin kapsamına 80 yeni ürün standardı daha ekledi.

Paylaş
instela'da paylaş
Yayınlanma tarihi: 25 Eylül 2017 Pazartesi
AA + -

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu test, muayene, belgelendirme hizmetlerini hem yurtiçi hem de yurtdışında veren; uygunluk değerlendirme işlerini yapan Türk Standardları Enstitüsü (TSE); yapı sektörüyle ilgili önemli bir yetki daha aldı. Konu hakkında İstanbul Ticaret’e konuşan TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, “Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktifleri çerçevesinde 11 direktifte ‘onaylanmış kuruluş’ olarak hizmet veren TSE, Avrupa Komisyonu’nun yeni atama kararı ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında onaylanmış kuruluş olarak verdiği hizmetlerin kapsamına 80 yeni ürün standardı daha ekledi. Böylece TSE’nin bu yönetmelik kapsamında onaylanmış kuruluş olarak hizmet verdiği standart sayısı 350’ye yükseldi” dedi.

G İŞARETİ DE VERİYOR

TSE’nin, ihtiyari ve mevzuatla düzenlenmiş alanda sertifikasyon esaslı uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürüttüğü Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Türkiye’deki en kapsamlı ürün, sistem ve personel belgelendirme portföyüne sahip.

Bu birimde birçok sektöre hizmet veren enstitünün, yapı sektörüne yönelik faaliyetleri de bulunuyor. Başkan Korkmaz bu hizmetler hakkında şu bilgiyi verdi: “Yapı sektöründe TSE ve TSEK uygunluk belgeleri haricinde, ulusal mevzuat işareti olan G işareti ve ulusal teknik onay faaliyetlerini, elektroteknik sektöründe uluslararası belgelendirme programları olan HAR, CB ve ENEC belgelendirmelerini sürdürüyor. Enstitü, 2011’den bu yana İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayımlanan Helal Gıda Standartları’na göre helal gıda belgelendirmesi de yapıyor.”

LOJİSTİK VE EKİPMAN

Enstitü, ulaşım ve lojistik sektörüne yönelik belgelendirme ve muayene hizmetlerini artırdığı gibi çeşitlen-diriyor. Bu hızlı değişime dikkat çeken Korkmaz, şöyle konuştu: “Bu alanda bir çatı kuruluş haline gelmekte olan enstitümüzün hedefi; ülkemizde ve bulunduğumuz coğrafyada karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolunda kullanılan her türlü ekipman ve aracın belgelendirmesini yapabilen kuruluşlar arasında yer almak.”

TEHLİKELİ MADDELER

TSE, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’yla 6 Mart 2013’te imzaladığı protokol ile tehlikeli maddelerin karayolu (ADR), demiryolu (RID), havayolu (IATA-DGR, ICAO-TI) ve denizyolu (IMDG-CODE) taşımacılığı konusunda Türkiye’de tek yetkili kuruluş durumunda.

TSE’nin bir diğer hizmet alanı da bozulabilir gıda maddeleri. TSE Başkanı Korkmaz, bu konuda ise şu bilgiyi paylaştı: “2016’da imzaladığımız protokol kapsamında ‘Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınmasında Kullanılan Ekipmanların Muayene, Deney ve Belgelendirmesi (ATP)’ yetkisi aldık. ATP tip testlerine geçtiğimiz nisan ayında başladık.
Bu yetki devri ile ülkemizde uluslararası gıda lojistiği trafiği rahatlatılacak. Buna ek olarak ulusal gıda lojistik ağımızda da izlenebilirlik sağlanarak, gıda güvenliği ve ürün kalitesi artırılacak.”

MUAYENE HİZMETLERİ

Ulaşım ve otomotiv alanındaki muayene hizmetlerine dikkati çeken Korkmaz, “Bu alanda var olan yaygın ve yerleşik TSE birimleri aracılığı ile hizmetlerin ülke çapında sunulabilmesi amacıyla 44 ilde Araç Kontrol Merkezleri faaliyete başladı. Ulaşım güvenliği konusunda verdiğimiz önemli bir hizmet de karayollarında mobil ve sabit ‘hız ihlal tespit donanımları’ yani radarların doğruluğunun tespiti ve muayenesi işi” dedi.

Enstitünün bu alanda önemli başka bir sorumluluğunun olduğunu hatırlatan TSE Başkanı Korkmaz, “TSE, eşdeğer parça belgelendirme işlemlerinde de yetkili kuruluş olarak hizmet veriyor” dedi.

KOBİ’LERE YÜZDE 100 DESTEK

64. Hükümet programında yer alan belgelendirme desteği çerçevesinde KOBİ’lerin TSE’den alacakları belgeler için destek oranı yüzde 100’e yükseltildi. Kuruluş kanununda belirtilen görevler çerçevesinde KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmekte olan TSE, bu program ile küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmetlerini ulaştırmakta önemli bir mesafe kat edecek.

STANDARDİZASYON ALANINDA TOBB İLE İŞBİRLİĞİ

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, Strateji Belgesi’nin en önemli kazanımlarından birinin; sanayicilerin standardizasyon çalışmalarına etkin katılımlarını sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Korkmaz, bu konuda şunları söyledi: “Standart hazırlama süreçlerinde en çok özen gösterilmesi gereken husus ilgili tarafların bilgi birikimi ve tecrübelerinin standarda yansıtılmasıdır. Sanayicinin tecrübesini aktarmadığı bir standart dokümanı piyasayı düzenleyici yetkinliğe ulaşamaz, standardizasyon çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunamaz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile imzaladığımız ‘Standardizasyon Faaliyetlerine Etkin Katılımın Sağlanmasına Dair İşbirliği Protokolü’ bu doğrultuda attığımız önemli bir adım.”

NÜKLEER SANTRAL YAPIMINDA GÖZETİM

TSE’nin uygunluk değerlendirme alanında önemle üzerinde durduğu faaliyet konularından biri; nükleer santral yapımı ihalelerinde ekipman imalatı, tesislerin 3. taraf gözetimi ve tedarikçi denetimlerinde görev almak. Nükleer santrallerin dizaynı, işletilmesi, ekipman tedariki, kurulumu ve sökülmesi sürecinde TSE’nin hizmet yelpazesi içerisine girecek birçok hizmet kalemi bulunuyor. Bu çerçevede yurtiçi ve yurtdışı nükleer pazarında muayene ve gözetim faaliyetlerinin yerli anlamda ilk olarak TSE tarafından geliştirilmesi ve uygulanması hem TSE hem de Türkiye açısından teknoloji transferi için önem arz ediyor.

OTOMOTİV TEST MERKEZİ

TSE’nin önemli projelerinden biri de Otomotiv Test Merkezi. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 4 milyon 358 bin metrekare arazi üzerinde kurulması planlanan Otomotiv Test Merkezi’nin;
13 farklı pist ve 7 adet laboratuvar kompleksi ile otomotiv ana ve yan sanayisinin test, belgelendirme ve Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılayacak, ‘Tam Araç Tip Onayı’ verebilecek, aynı zamanda savunma sanayinin ihtiyaçlarını da dikkate alacak bir test merkezi olması hedefleniyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ BELGELERİ TSE’DEN

TSE, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında, sertifika uygunluk belgelendirmesi hizmeti de veriyor.
TSE; güneş enerjisi santrallerinin uygunluk gözetimi ve muayenesi, periyodik muayene, kurulum ve montaj kontrolleri ile kurulu güç doğrulaması işlemlerini de uluslararası akreditasyon ile gerçekleştiriyor.

ELEKTROMEKANİK TESTLER

TSE’nin gündeminde olan önemli projelerden biri de Yüksek Gerilim ve Yüksek Güç Laboratuvarı yatırımı. Laboratuvar kurulumu ile elektromekanik sanayinde üretilen; ayırıcılar, devre kesiciler, kablolar, anahtarlama ve kontrol düzenleri, güç ve dağıtım transformatörleri ve yüksek gerilimde kullanılan diğer şalt malzemeleri test edilebilecek. Bu şekilde, test için yurt dışına giden kaynak ülkemizde kalacak.

Standartları Türk sanayicisi yazacak