ITO Ticaret logo

İstihdamın yüzde 21.4’ü kendi hesabına çalışıyor

Türkiye’de yılın 2. çeyreğinde istihdamın yüzde 21.4’ü kendi hesabına çalışanlar ve işverenlerden oluştu. Bu grubun toplam istihdamdaki payı erkeklerde yüzde 26.3, kadınlarda yüzde 10.7 oldu.

Paylaş
Yayınlanma tarihi: 15 Aralık 2017 Cuma
AA + -

Türkiye’de, bu yılın nisan-haziran döneminde 28 milyon 488 bin kişiden oluşan toplam istihdamın yüzde 21.4’ü kendi hesabına ve işveren olarak çalışanlardan oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), yılın 2. çeyreğine ilişkin “kendi hesabına çalışanlar ve işverenler” istatistiklerine göre, kendi hesabına çalışan sayısı 4 milyon 781 bin, işveren sayısı ise 1 milyon 320 bin kişi olarak kaydedildi.

KADINLARIN PAYI YÜZDE 10.7

Kendi hesabına veya işveren olarak çalışanların cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, toplam istihdam içindeki pay erkeklerde yüzde 26.3 iken kadınlarda yüzde 10.7 oldu.

İstihdam edilenlerin yüzde 67.4’ünü bağımlı çalışanlar oluşturdu. Ücretli çalışanlar ile iktisaden bağımlı kendi hesabına çalışanlardan oluşan bağımlı çalışanların, toplam istihdam içindeki oranı yüzde 67.4 iken bu oran erkeklerde yüzde 69.4, kadınlarda ise yüzde 62.9 olarak kayıtlara geçti.

Kendi hesabına çalışanlar ve işverenlerin yüzde 35’i mevcut işine aile işini devam ettirmek için başladıklarını, yüzde 24.9’u uygun fırsatın kendiliğinden oluştuğunu, yüzde 16.2’si ise ücretli iş bulamadığından bu şekilde çalıştığını belirtti.

İŞİNDEN MEMNUN

Çalışanların yüzde 17.1’i yaptığı işten yüksek düzeyde memnun olduğunu ifade ederken, bu oran ücretli veya maaşlılarda yüzde 21, yevmiyelilerde yüzde 4.8, işverenlerde yüzde 23.7, kendi hesabına çalışanlarda yüzde 9.7, ücretsiz aile işçilerinde ise yüzde 10.8 oldu.

ORTAKLIK AĞI

Kendi hesabına çalışanlar ve işverenlerin yüzde 17.7’si bir ortaklık veya iş ağı içinde çalıştığını ifade etti. Bu kapsamda, kendi hesabına çalışanlar ve işverenlerin yüzde 7.4’ü diğer kendi hesabına veya işverenlerle bağlantılı çalıştığını, yüzde 5.6’sı bir ortakla iş yaptığını, yüzde 4.7’si ise hem ortak hem de iş ağı içinde diğer kendi hesabına veya işverenlerle faaliyette bulunduğunu aktardı. Kendi hesabına çalışanlar ve işverenlerin yüzde 9.9’u mevcut işinde son 12 ayda çalışmaya başladı. Bu oran tarım sektöründe yüzde 2.4, tarım dışı sektörlerde yüzde 14.4 oldu.