Ticari uyuşmazlıkta çözüm İTOTAM Tahkimi’nde

Türkiye’nin ilk tahkim merkezi olan İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM), ticarette taraflar arasında doğan uyuşmazlıkların çözümü için hızlı, etkin ve az masraflı çözüm imkanı sağlıyor.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 06 Kasım 2018 Salı
AA + -

İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM), İstanbul Ticaret Odası bünyesinde İTOTAM Tahkim Kurallarının uygulandığı bağımsız bir tahkim kurumu olarak hizmet veriyor.

İTOTAM, Türkiye’nin ilk tahkim merkezi. İstanbul Ticaret Odası, tahkim hizmetini 1979 yılından beri veriyor. Bu bakımından Türkiye’de kurumsal tahkimin gelişmesinde İstanbul Ticaret Odası öncü durumda.

İstanbul Ticaret Odası’nın tahkim tecrübesi dikkate alındığından bu hizmeti en iyi şekilde sunabilecek ve yönetecek tahkim merkezi olduğu aşikâr. Yılların getirmiş olduğu bilgi, birikim ve tecrübeye şimdi kurumsal bir kimlik kazandırılarak, tahkim alanında uzman ve saygın kişilerden oluşan organları aracılığıyla tahkim hizmeti en iyi ve etkin bir şekilde veriliyor.

İTOTAM Tahkimine nasıl ve hangi konularda başvurulur?

İTOTAM tahkimine ticari uyuşmazlıkların çözümü için başvuruluyor. Tahkime başvuracak taraflar, hazırladıkları sözleşmeye, bir uyuşmazlık çıktığı takdirde bu uyuşmazlığın İTOTAM tahkim kurallarına göre çözülebileceğini kararlaştırmış iseler, uyuşmazlık İTOTAM tahkim kurallarına göre çözülüyor. Sözleşmede bu tür bir hüküm yoksa taraflar uyuşmazlık çıktıktan sonra da İTOTAM tahkimine başvurarak, uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenmesinin sağlayabiliyor.

Tahkim neden avantajlı bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir?

Her yıl açılan davaların çoğalması, diğer taraftan hâkim sayısının yeterli olmaması, yargılamaların uzun sürmesine sebep oluyor.

Buna karşılık ticari uyuşmazlıkların hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Bu amaçla uyuşmazlıkların çözümü için tahkime başvuruluyor. Bunun yanında tahkimde taraflarca seçilecek hakemler uyuşmazlık konusunda uzman kişiler olabileceği için daha kısa sürede, daha doğru karar verilebilmesi mümkün.

Ticari uyuşmazlıklarda taraflar çoğu kez aralarındaki uyuşmazlığın ve bu uyuşmazlık sonunda verilen kararın aleni olmasını istemiyor. Tahkimde aleniyet söz konusu olmadığı için, uyuşmazlığın çözüm süreci ve verilen kararın gizli kalması mümkün. Tahkim yargılaması daha basit ve çoğu kez daha hızlı. Tahkim yargılamasının hızlı olması ve hakka daha erken kavuşulabilmesi zaman kaybını önleyeceği için bu tahkimin daha ucuz olmasını da sağlayabiliyor.

Tahkim güvenli midir?

Tahkim yargılaması güvenli bir yol. Kurumsal tahkim düşünüldüğünde, tahkim merkezi organlarının profesyonel bir ekipten oluşması önem arz ediyor. Zira Tahkim Divanı ve Tahkim Sekreterliği bu hizmetin en iyi ve etkin bir şekilde yürütülmesinden sorumlu. Güvenilir bir tahkim merkezinde, hakemlerin tarafsız ve bağımsız olmalarının sağlanması ve denetim mekanizmalarının etkin işletilmesi gerekiyor. İTOTAM Tahkim Sekreterliği ve Tahkim Divanı bu görevleri titizlikle yerine getiriyor.

Tahkim sonunda verilen kararlara karşı mahkemede sınırlı sebeplerle de olsa iptal davası açabilmek ve verilen kararın bu açıdan hukuka uygunluğunu denetletmek mümkün. Yine iptal davası sonunda verilen hükme karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Bu denetim de tahkimde verilen kararlara güven sağlıyor.

Tahkimde davalar daha kısa sürede tamamlanabilir mi?

Bilindiği üzere devlet mahkemelerindeki çok fazla dosya bulunuyor. Bu iş yükü sebebiyle davalar yıllarca sürebiliyor.

Fakat, uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çok daha kısa bir sürede çözülebilmesi mümkün. Burada hakemlerin seçimi konusu önem taşıyor. Uyuşmazlık konusuna hâkim ve tahkim tecrübesi olan bir hakem seçildiği takdirde yargılama süreci son derece kısa oluyor. Tahkimin esnek yapısı sayesinde, usulden kaynaklanan gecikmeler de yaşanmıyor.

Yine mahkemelerde yargılama sürelerinin uzun sürmesinin başında uyuşmazlığın çözümü için özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda bilirkişilere başvurulması geliyor. Bilirkişiye başvurulması ve bilirkişinin raporunu hazırlanması aylarca sürmekte ve bir davada yeniden bilirkişiye başvurmak gerektiğinde sırf bu sebeple yıllar geçiyor.

Tahkimde ise hakemler uyuşmazlık konusunda uzman olduğundan, ayrıca bilirkişiye (özel durumlar haricinde) başvurulmamaktadır.

Öyle ki İTOTAM dosyalarının birçoğu 6 ay-1 sene içerisinde çözülüyor.

İTOTAM’da küçük hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin tahkim kuralları neden avantajlıdır?

Miktar ve değeri küçük olan uyuşmazlıkların daha hızlı, basit ve ucuz çözülebilmesi için özel tahkim kuralları kabul edildi ve 14.04.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. 200.000 TL’yi aşmayan uyuşmazlıklar 3 ay gibi kısa bir sürede çözümlenebiliyor. Tek hakemle görülecek bu uyuşmazlıkların çözümü daha basit ve daha ucuz oluyor. Bu bağlamda ‘İTOTAM, tahkimin kapılarını KOBİ’lere açtı’ demek mümkün.

SÖZLEŞME İÇİN ÖRNEK TAHKİM ŞARTI

İşbu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili olan ya da bu sözleşmenin ihlali, feshi veya geçersizliğine ilişkin bulunan her türlü uyuşmazlık veya istem İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözülecektir.

Tahkimle ilgili tüm sorularınız için İTOTAM’a itotam@ito.org.tr adresinden veya
0212 455 48 61/66 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz