Asgari ücret desteği 2019’da da devam edecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, işverenlere asgari ücret desteği bu yıl da 12 ay devam edecek.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba
AA + -

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanuna göre, asgari ücret desteği bu yıl da 12 ay devam edecek. Kanun ayrıca, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri içeriyor.

Kanuna göre işverenlerce, hizmet erbabına, ölüm, engellilik ile hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar gelir vergisinden istisna olacak. İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanunu kapsamında bulunmaksızın, işsizlik veya işe başlatmama tazminatı ile benzeri adlar altında yapılan çeşitli ödemeler kapsam dışında olacak.

VERGİDE EKSİK ÖDEME

Vergiye uyumlu mükelleflerde, her bir beyanname itibarıyla 250 liraya kadar yapılan eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek.

İlgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergiler, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içinde ödenmiş olması şartıyla ihlal edilmiş sayılmayacak.

GELİR VERGİSİ İADESİ

27 Mart 2018’den önce işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı, iş sonu, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisi ret ve iade edilecek.

Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi kapsamında yapılsa dahi ek tazminat niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, normal ücret, yıllık izin ücreti, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu olmayacak.

İSTİHDAM ARTIRILACAK

Kanunla elektronik belge düzenlemek suretiyle eğlence vergisinin beyan ve ödemesine imkan verecek idari düzenlemeleri yapabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki veriliyor.

Kanunla istihdamın artırılmasına yönelik düzenleme de yapıldı. Buna göre, asgari ücret desteğinden yararlanılan ayda, geçen yılın ocak ile kasım ayları/döneminde, aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle uzun vadeli sigorta kollarından en az bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısının üzerinde bildirim yapılması sağlanacak. Böylece istihdamın artırılması amaçlanıyor.

GECİKME CEZASINA ZAM

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan ya da dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını bu yılın ocak-aralık dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen iş yerlerinden İşsizlik Sigortası Fonu’nca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla geri alınacak.

BORCUNU YAPILANDIRANA

Kanunla işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili bu yılın ocak ve aralık dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde bu imkan tanınmayacak. Buna karşın, SGK’ya olan prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını ilgili kanun gereği tecil ettiren ve taksitlendiren işverenler, tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece bu haktan yararlanabilecek.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonu’nca karşılanacak tutardan az olması halinde, sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacak.

LİNYİT VE TAŞ KÖMÜRÜNDEKİ SİGORTALILAR

Ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan ‘linyit’ ve ‘taş kömürü’ çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için belirlenecek günlük kazanç 271 lira olarak, 2018’in aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, bu yıl cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.

Ocak-aralık dönemine ilişkin yasal süresi dışında SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmayacak.

SİGORTALI SAYISI 500’ÜN ALTINDA OLAN İŞ YERİNE GÜNLÜK 5 LİRA DESTEK

Haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018’in aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 lira ve altında bildirilen sigortalıların bu yıl cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ile prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam tutar, bu yıl ilk defa kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının ocak-aralık dönemi için bu maddede belirtilen tutarlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Prime esas kazanç günlük tutarı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 203 lira olarak esas alınacak. Ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan iş yerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde olan iş yerleri için günlük 3.36 lira destek sağlanacak.

PATENTLİ BULUŞLARA VERGİ İSTİSNASI

Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki, patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar, kurumlar vergisinden yüzde 50 müstesna tutulacak.

EVDE İMALAT YAPANLAR

İnternet ve benzeri elektronik ortamlarla, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak.