Nasıl dijitalleşeceğiz, bilmiyoruz!

İstanbul’daki KOBİ’ler dijitalleşmeyi temel bir ihtiyaç olarak görüyor. İş modellerinin dijital dönüşümden etkilendiğini düşünen şirketler, dijitalleşmenin rekabet avantajı getireceğini de öngörüyor. Ancak şirket yöneticileri nasıl dijitalleşecekleri konusunda fikir sahibi değil…

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba
AA + -

İstanbul Ticaret Odası, Paris Ticaret Odası ile başlattığı ‘KOBİ’lerin Dijitalleşmesi İçin Eşleşme’ projesi kapsamında İstanbul’da faaliyet gösteren KOBİ’lerin dijital haritasını çıkardı. ‘İstanbul’daki KOBİ’lerin Dijital İhtiyaçlarına İlişkin Durum Analizi’ne göre, KOBİ’ler dijitalleşmeyi temel bir ihtiyaç olarak görüyor ve kendi sektörlerinde rekabet avantajı getireceğini savunuyor. Ancak nasıl dijitalleşecekleri konusunda bilgiye ve finansmana ihtiyaçları var.

 

 

3 AYRI ANKET

İstanbul Ticaret Odası, KOBİ’lerin dijital ihtiyaçları ve beklentilerine ilişkin analiz için İTO üyeleri, Meslek Komiteleri Üyeleri ve yabancı Odalarla üç farklı anket çalışması gerçekleştirdi. Ankette şirketlerin dijitalleşmeye bakışı, mevcut durumu ile Oda ve meslek kurumları gibi yetkili kuruluşlardan beklentileri tespit edilmeye çalışıldı. Anketler, şirket yetkililerinin ve sektör temsilcilerinin önemli bir çoğunluğunun dijitalleşmeyi temel bir ihtiyaç olarak gördüğünü gösteriyor. Şirket yetkililerinin ¾’ü sektördeki iş modellerinin dijital dönüşümden etkilendiğini belirtti. İTO Meslek Komitesi Üyeleri’nin yüzde 96’sı, dijitalleşmenin kendi sektörlerinde bir rekabet avantajı getireceğini vurguladı. Ankete katılan şirketlerin önemli bir bölümü dijitalleşme konusunda (örneğin yüzde 90’ının web sitesi mevcut) belirli adımlar atmış olsa da şirket-içi yönetim, e-pazarlama, sosyal medya görünürlüğü vs. alanda pek çok eksiklikleri bulunuyor. Şirketlerin sadece yüzde 31’i internet üzerinden satış gerçekleştiriyor.

FİKİR SAHİBİ DEĞİLİZ

Hem şirketler hem de sektörler bünyesinde dijitalleşmenin belli bir seviyeye ulaşamaması ise iki sebebe bağlanıyor: Finansal yetersizlikler ve bilgi eksikliği. Üyelerin yüzde 55’i yeterince dijitalleşememenin sebebini finansman yetersizliği olarak görürken, yüzde 28’i ‘Nasıl yapacağım konusunda bir fikrim yok” seçeneğini işaretledi. Sektör temsilcilerine yöneltilen “Sektörünüzde dijitalleşmenin belirli bir seviyenin altında olduğunu düşünüyorsanız bunun sebebi nedir?” sorusuna, “Yöneticiler nasıl yapılacağı konusunda fikir sahibi değil” cevabını verenlerin oranı yüzde 46 oldu. Bu iki soru/cevap, bilgi ve yönlendirmenin, dijitalleşmenin artması konusunda en az finansman kadar önemli bir faktör olduğunu bir kez daha öne çıkardı.

BİZE DANIŞMAN LAZIM

Şirket yetkililerinin yüzde 90’ı, sektör temsilcilerinin yüzde 94’ü şirketlerin dijitalleşme süreci için yetkili kurum /kuruluşlar tarafından yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yönlendirme/rehberlik faaliyetlerinin daha çok pazarlama/satış, sosyal medya ve görünürlük, şirket-içi yönetimi alanlarında olması gerektiği vurgulandı. Şirket yetkililerinin yüzde 60.3’ü bu yönlendirmenin birebir danışmanlık yoluyla olması gerektiğini savundu. Yüzde 54.8 gibi azımsanmayacak bir çoğunluk da seminerlerin faydalı olabileceğini bildirdi. Ankete katılan şirket yetkililerinin yüzde 90’ı, bu alanda gerçekleştirilecek seminerlere katılmak istediklerini dile getirdi.

Bu oranlar da gösteriyor ki, şirketlerin dijitalleşmesi önündeki iki temel engelden biri olan bilgi eksikliği konusunda yetkili kurum/kuruluşlardan rehberlik ve yönlendirme alanında destek bekleniyor.

10 YABANCI ODA KATILDI

Analizin bir ayağını da 10 yabancı Oda ile yapılan anket oluşturdu. Ankete göre yabancı Odalar, dijital dünyadaki gelişmelere ilişkin periyodik yayınlarla üyelerini bilgilendiriyor. 10 Odadan 6’sı üyelerine dijitalleşme konusunda birebir danışmanlık sağlıyor. Ankete katılan neredeyse her Oda, dijitalleşme alanında tematik eğitimler ve farkındalık artırıcı faaliyetler gerçekleştiriyor.

ANKETE KATILAN YABANCI ODALAR

 • Budapeşte Ticaret ve Sanayi Odası (Macaristan)
 • Vratsa (İvraca) Ticaret ve Sanayi Odası (Bulgaristan)
 • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Ticaret ve Sanayi Odası
 • Marche Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası (İtalya)
 • Barselona Ticaret, Sanayi, Hizmetler ve Denizcilik Odası (İspanya)
 • Achaia Odası (Yunanistan)
 • Malaga Ticaret Odası (İspanya)
 • Hırvatistan Ekonomi Odası
 • Paris Ticaret ve Sanayi Odası (Fransa)
 • Auvergne Rhône Alpes Ticaret Odası (Fransa)

ÜYE ŞİRKETLERİN ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE DAĞILIMI

Ankete katılan üye şirketler çalışan sayısına göre 4 ayrı kategoride değerlendirildi.

 • 10’dan az
 • 10-50
 • 51-250
 • 250’den fazla

ÇALIŞAN SAYISI

Şirketlerin çalışan sayısına göre büyüklüğü ankette elde edilen verilerde farklılık oluşturan parametrelerden biri. Örneğin, “Herhangi bir veri stratejisi izliyor musunuz?” sorusuna 10’dan az çalışanı olan şirketlerin sadece yüzde 40.8’i, 250’den fazla çalışanı olan şirketlerin ise yüzde 78.6’sı “evet” dedi. Aynı şekilde, “Ürünlerinizin promosyonu için dijital yöntemler kullanıyor musunuz?” sorusuna büyük şirketlerin yüzde 71.4’ü, 10’dan az çalışanı olanların yüzde 42.3’ü “evet” yanıtını verdi.

DİJİTALLEŞME AĞI OLUŞTURULACAK

İstanbul Ticaret Odası, Paris Ticaret ve Sanayi Odası (Paris CCI) ile işbirliği içerisinde, Türkiye AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı çerçevesinde, 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle ‘KOBİ’lerin Dijitalleşmesi İçin Eşleşme Projesi’ne (Twinning for Digitalization-T4D) başladı. T4D projesi oluşturulurken, eş başvuru sahibi olan Paris CCI’nin ‘Les Digiteurs’ programından esinlenildi. İTO, söz konusu projeyle dijitalleşme alanındaki kapasitesini artırarak üyelerine yeni hizmetler geliştirmeyi planlıyor. İTO’nun hedeflerinden biri de Paris Ticaret ve Sanayi Odası’nın en iyi uygulamalarından biri olan ‘Les Digiteurs’un transferini gerçekleştirmek ve dijitalleşme alanında bir ağ oluşmasına olanak sağlamak.

İletişim ve raporun tam metni için:
T4D Proje Sekretaryası
Uluslarararası İşbirliği ve Projeler Birimi/Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü
Tlf: 0 212 455 64 13 - 0212 455 64 22
E-posta: t4d@ito.org.tr