Öncelikli yatırımda başvurular başladı

Özel desteklerin verileceği öncelikli ürünler grubunda yatırım yapmak isteyenler için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda başvuru süresi başladı. Başvurularhamle.gov.tr portalından yapılacak.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 06 Kasım 2019 Çarşamba
AA + -


Teknolojiİ Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda başvuru süresi başladı. Resmi Gazete’nin 7 Ağustos 2019 tarihli sayısında yayımlanan Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar gereği uygulamaya geçildi. Programa ilişkin uygulama esasları ile öncelikli ürün listesi tebliğleri 18 Eylül 2019’da yayımlandı. İlk olarak makina sektörüne ilişkin öncelikli ürün listesi açıklandı. Program kapsamında tanımlanan destekler, öncelikli ürünler listesindeki ürünlerin üretilmesine ilişkin yatırım projelerine münhasıran kullandırılacak. 

WEB SİTESİ

Program kapsamında yatırım yapmak ve desteklerinden yararlanmak isteyenler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından www.hamle.gov.tr web sitesi kuruldu. Yatırımcı adayları ilgili bilgileri bu siteden alıp, buradan başvuru yapabilecek. Program ve çağrı duyurusu kapsamında belirlenen temel kriterleri sağladığı tespit edilen firmalar kesin başvuru yapmaya davet edilecek.

FİZİBİLİTE TALEBİ

Kesin başvuru yapmaya davet edilen firmanın, çağrı planlarında öngörülen takvim dahilinde, proje fizibilitesi ve bağımsız değerlendirme raporunu, program portalında yayınlanan diğer bilgi ve belgeleri ile kesin başvurusunu tamamlaması gerekecek. Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecek. Başvurusu yapılan yatırım projeleri için Ar-Ge ihtiyacı bulunması durumunda, Ar-Ge sürecine ilişkin bilgiler de başvuru kapsamında sunulacak. 

Başvuru tarihleri: 

Ön başvuru tarihi: 3 Ekim-22 Kasım 2019
Kesin başvuru başlangıç: 12 Kasım 2019
Belge ve formların tesliminde son gün: 13 Aralık 2019
Bağımsız değerlendirme raporunun tesliminde son gün: 7 Ocak 2020
Karar tebliği ve destek sürecinin başlatılması: 23 Mart 2020
Başvuru yeri: www.hamle.gov.tr
Destek unsurları:

  • Gümrük vergisi muafiyeti
  • KDV istisnası
  • Vergi indirimi
  • Sigorta primi işveren hissesi desteği
  • Yatırım yeri tahsisi
  • Faiz veya kâr payı desteği
  • KDV iadesi
  • Gelir vergisi stopajı desteği
  • Sigorta primi desteği