Sınai mülkiyet ve patent seferberliği

İleri ve yeni teknolojilerde atılım yapan Türkiye, sınai mülkiyet ve patentli üretimi de artırmayı hedefliyor. Bu amaçla TÜBİTAK ve KOSGEB’in sağladığı desteklerin yanı sıra fikri emek sonucu oluşan ürünlerin toplumun her kesimine benimsetilmesi için seferberlik başlatıldı.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 05 Aralık 2019 Perşembe
AA + -

Türkiye, ileri ve yeni teknolojilere yönelik atılım stratejilerine paralel olarak, sınai mülkiyet ve patentli üretimi artırmak amacıyla toplumda farkındalığı güçlendirecek uygulamaları hayata geçiriyor. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında fikri mülkiyet haklarının oluşmasını destekleyen ekosistemin geliştirilmesi ve bu hakların ticarileştirilmesi sağlanacak. 

STRATEJİ UYGULANACAK

Bu amaçla fikri emekle oluşan ürünlerin topluma benimsetilmesi için çalışmalar yapılacak. Tanıtım, farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleriyle toplumsal bilincin güçlendirilmesi hedefleniyor. İleri ve yeni teknolojilere yönelik çalışmalara hız verilirken, sınai mülkiyet ve patentli üretimi artırmaya dönük stratejiler de uygulamaya konulacak. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bağlı kuruluşları vasıtasıyla şirketlerden üniversitelere, kamu kurumlarından kuruluşlara kadar çeşitli kesimlere destekler sağlayacak. 

TÜBİTAK’IN DESTEĞİ

TÜBİTAK ve KOSGEB’in sınai mülkiyet alanında vergi istisnası gibi desteklerinin bulunduğunu hatırlatan Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, TÜBİTAK’ın ‘Patent Destek Programı’ ile Türkiye kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Asan, “Destek, daha önce TÜBİTAK 1008 Programı’ndan yararlanmamış uluslararası patent başvuruları için verilecek” dedi.

1000 İLE 30 BİN TL

Destekten, Türkiye vatandaşları, ülkede yerleşik şirketlerle kamu kurum ve kuruluşlarının  faydalanabileceğini ifade eden Asan, destek tutarlarının 1000 lira ile 30 bin lira arasında değiştiğini bildirdi.

Asan, TÜBİTAK’ın sağladığı desteğin hibe olarak verildiğini, iş merkezi yurtdışındaki işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmelerinin bu program kapsamında destek başvurusu yapamayacaklarını ifade etti. 

REKABET GÜCÜ ARTACAK

KOSGEB’in de sınai mülkiyet teşvikleri alanında 3 farklı  desteğinin bulunduğu bilgisini veren Asan, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması için ‘Sınai Mülkiyet Hakları Desteği’ sağlandığını dile getirdi.

Asan, söz konusu teşvik için TÜRKPATENT’ten alınacak belgelerle 30 bin liraya kadar destek elde edilebileceğine dikkati çekerek, “İşletmelerin, patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesine yaptığı harcama ve patentle marka vekili giderlerinin de yer aldığı birçok alanda destek veriliyor. Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin KOSGEB veri tabanında yer alması gerekiyor” diye konuştu. 

BİLİM GİDERİNİN YÜZDE 75’İNE DESTEK

KOSGEB’in bilim ve teknolojiye dayalı buluşlara sahip işletme ve girişimcilere de Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği verdiğini aktaran Habip Asan, söz konusu teşvik kapsamında giderlerin yüzde 75’ine destek sağlanacağını, bu alanda üst limitin 20 bin lira olduğunu kaydetti. Asan, KOBİ Teknoloji Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında da Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileşmesi için KOSGEB’in destek sağladığını belirterek, bu alanda yapılacak yatırımların 500 bin lira ile 5 milyon lira arasında destek alabileceğini söyledi.

BAŞVURUDA ARTIŞ VAR

Habip Asan, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yeniliklerle yazılım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan buluşların desteklenmesi için ‘Sınai Mülkiyet Hakları Hakkında Vergi İstisnası Desteği’ olduğunu belirtti. Asan, şöyle konuştu: “Bu uygulamadan kurumlar vergisi mükellefleriyle gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecek. Son yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen teknoloji hamlelerinin etkisiyle sınai mülkiyet hakları açısından atılım dönemi gerçekleşti. Bu doğrultuda, sınai mülkiyet mevzuatı güncellenerek uluslararası standartlara kavuşturulurken, gerçekleştirilen farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleriyle ülkemizin sınai haklar konusundaki toplumsal bilinci artırıldı. Teşvik programlarının etkisiyle ülkemizde patent başvurularında ciddi artışlar meydana geldi. Farklı kurumlarımızca sağlanan sınai mülkiyet teşviklerinin etkin ve koordineli hale getirilmesi için aktif rol üstleneceğiz.”