Ürün zararlıysa tazminat ödenecek

Ürün güvenliğine ilişkin yeni bir kanun teklifi, komisyonda kabul edildi. Teklif yasalaştığında ürün, tüketiciye veya tüccara zarar vermişse, üretici karşılığında tazminat ödemek durumunda kalacak.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 13 Şubat 2020 Perşembe
AA + -

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi. Konu, Güvenilir Ürün Platformu tarafından Haliç Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Oyuncaktan Gıdaya Her Kurumda Ürün Güvenliği’ panelinde tartışıldı. Panelde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, ürün güvenliği konusunda Ticaret Bakanlığı olarak piyasa gözetimi ve denetimini yapmakla mükellef olduklarını belirtti. Uçarmak, “Önce ürünün nasıl üretilmesi gerektiğine dair bir mevzuat ortaya konuyor. Yetkilendirilmiş kuruluşlar bu mevzuata uygun üretim yapılıp yapılmadığını denetliyorlar. Yeni bazı müesseseler getiriyoruz. ‘Ürün güvenliği tazminatı’ diye bir şey hayatımıza giriyor. Siz ürettiğiniz ürün nedeniyle tüketiciye veya tüccara zarar vermişseniz bunun karşılığında tazminat ödemek durumundasınız. İzlenebilirlik diye bir müessese getiriyoruz. Eskiden bir kişi, merdiven altı bir yerden bir malzemeyi alır ve piyasaya sürebilirdi. Ortada fatura çoğu zaman olmazdı. Ürünü kimden aldığını ve kime sattığını ispat edemeyenler ‘ürün kaynaklı suç’un sorumlusu ilan edilecekler” diye konuştu.

GÜMRÜKLERİN KOORDİNASYONU

Piyasa gözetimi açısından kurumlar arasında çok fazla tartışmalı alan olmadığını vurgulayan Uçarmak, şunları kaydetti: “Yerli ürünlerin yetkili kuruluşların belirlediği ölçüde güvenli üretimi ve piyasaya arzı çok önemli. Aynı zamanda ithal ürünlerin denetimini de sağlamaya çalışıyoruz. Çok azımsanmayacak sayıda ithaline engel olunan ürün var. Reddettiğimiz ürünün, dolaşıp tekrar gelmemesi için önlem alıyoruz. Gümrüklerimiz arasında koordinasyonu sağlamamız lazım. 200’e yakın noktadan Türkiye’ye giriş imkanı var. Eğer bir ürün bir limandan ret yerse başka bir limandan Türkiye’ye girememesi gerekiyor. Tek tek tüm ürünler denetlenemiyor olsa da risk esasına göre ciddi denetimlerin yapıldığını söyleyebiliriz.”Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü de “Ürün güvenliğine ulaşma amaçlarımızdan biri, malların ülkeler arasında serbest dolaşımının sağlanması. Gümrük Birliği anlaşmalarında ürün güvenliği en önemli unsur” diye konuştu.

İMALATÇIDAN DAĞITICIYA SORUMLULUKLAR BELİRLENDİ

Kanun teklifiyle, imalatçının yükümlülüklerinin ve ürün sorumluluğu tazminatının diğer iktisadi işletmecilere uygulandığı durumlar düzenleniyor. İmalatçı piyasaya, ancak teknik düzenlemesine veya genel ürün güvenliği mevzuatına uygun ürünleri arz edecek. Üretici, uygunluk değerlendirmesine ilişkin teknik dosyayı ve belgeleri teknik düzenlemede belirtilen sürede, süre belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren en az 10 yıl boyunca muhafaza edecek. Buna göre, ürünü kendi isim veya ticari markası altında piyasaya arz eden veya piyasada bulundurulan ürünü teknik düzenlemesine veya genel ürün güvenliği mevzuatına uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçılar ile dağıtıcılar imalatçı sayılacak ve imalatçının yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu olacak.

GÜVENİLEBİLİR ÜRÜN İÇİN GÜVENİLİR İNSAN YETİŞMELİ

Oyuncaktan Gıdaya Her Kurumda Ürün Güvenliği panelinde konuşan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer, üretici ve tüketicinin ahlaklı olması gerektiğine dikkat çekti. Özer, “Eğitim ve öğretim sürecinde insanlarımızı ahlaklı olmaya teşvik etmeliyiz. Eğer insanımızı düzgün yetiştiremezsek hiçbir kanuni uygulama ile bunu engelleyemeyiz. Güvenilebilir ürün üretmenin en büyük şartı güvenilir insan yetiştirmek” dedi.

ZİRAİ İLAÇ KALINTISI DENETİMİ

İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, çağımızın en büyük problemlerinden birinin zirai ilaç kalıntıları olduğunu söyledi. Karaca, “Üreticilerimizin zirai üretimde ilaçları zamanında kullanmış olması gerekiyor. Bunun kontrolünü hem tarlada hem tüketiciye ulaştığı mekanlarda yapıyoruz. Bugün hem Ataşehir hem Bayrampaşa halinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.