Parsel bilgilerini malikler de görebilecek

Parsellerle ilgili birçok kısıtlama, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden sadece kurumlar tarafından değil, malikler ve ilgililer tarafından da görülebilecek. TAKBİS’in, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile entegresi de sağlanacak.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi
AA + -

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan “Tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal kısıtlamaların elektronik ortamda malik ve ilgililerin erişimine açılması” ile ilgili bilgi verdi. İlgili mevzuata göre kamu kurumları tarafından taşınmaz mülkiyeti üzerine konulan askeri yasak bölgeler, SİT alanları gibi kısıtlamaların kamusal kısıtlamalar olduğunu belirten Adlı, bu kısıtlamaların tapu siciline verilen şerhleri içeren hukuki ve mülkiyet haritalarına işlenmesini içeren geometrik boyutları olduğunu söyledi.
 
BİRÇOK KISITLAMA GÖRÜLEBİLECEK
 
Kısıtlamaların tapu bilgileriyle entegre olmasının kurumun talebine bağlı olduğunu belirten Adlı, şöyle konuştu: “Şerhin tarafı olan kurum, hukuki düzenlemeler çerçevesinde örneğin SİT alanı veya askeri yasak bölgeleri belirliyor, belirledikten sonra talep etmeleri halinde bize koordinatları veriyor. Biz de o bilgileri koordinatlara göre haritalarımıza işliyoruz ve ilgili taşınmazlara da beyan belirtmesi düşüyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni düzenleme ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden, kişisel bilgileri ayırmak suretiyle parsellerle ilgili birçok kısıtlama sadece kurumlar tarafından değil, artık malikler ve ilgililer tarafından da görülebilecek.”
 
PİLOT UYGULAMA AMASYA’DA
 
Çalışmanın pilot uygulamasının Amasya’da yapıldığını aktaran Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, “Amasya’daki uygulamamız, kısıtlamaların işlenmesinin yanında bütün kamu kurumlarının elindeki mülkiyet hakkı ile ilgili bilgilerin mülkiyet bilgileriyle entegre olmasını sağlıyor” dedi. Adlı, en büyük paydaşlarından biri olan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün kullandığı Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ndeki (MAKS) bilgilerle TAKBİS’teki bilgileri eşleştirmeye çalıştıklarını ve çalışma sonucunda da maliklerin ve ilgililerin taşınmaz bilgilerine ulaşmalarının sağlanacağını anlattı.

TAKBİS ve MAKS entegresiyle kolaylık
 
TAKBİS ile MAKS sistemlerinin tam entegresi sağlandığında faydalanılabilecek ek hizmetler hakkında Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, şu bilgileri verdi: “Belediyeler, inşaat izni verdiği aşamadan inşaat bittikten sonraki oturma izni verdiği aşamaya kadar bütün bilgileri MAKS sistemine girmek zorunda. MAKS sisteminin TAKBİS sistemine tam entegresini sağladığımızda bu bilgilerin tamamı TAKBİS’te de görülecek. Dolayısıyla hangi dairede kim oturuyor, ne zamandan beri oturuyor, kiracı mı, ev sahibi mi, bütün bu bilgiler görülebilecek. Kamu kurumları kısıtlamaların olduğu parsel bilgilerini bize verecekler. Bunları hem tapu boyutuyla hem mülkiyet haritası boyutuyla işleyeceğiz. Böylece parsellere ilişkin şerhler TAKBİS’e entegre edildiğinde afet alanları, fay hatları, riskli bölgeler, SİT alanları, çevre ve turizm alanları gibi kişisel verilerin dışında kalan taşınmaz bilgilerine isteyen herkes açık kaynaklarımız üzerinden ulaşabilecek. İnsanlar artık bir yeri aldıklarında o yerle ilgili bütün bilgilere sahip olacak. Pilot uygulamamızın temmuz ayı gibi ilk ürünlerini almaya başlayacağız, ondan sonra da bunu ülke genelinde yaygınlaştıracağız.”