İthalat işlemlerini elektronik ortamda yapanlara kolaylık getiren tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar belirlendi.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba
AA + -

Ticaret Bakanlığı’nın"İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Tebliğle, konuya ilişkin 27 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan tebliğ yürürlükten kaldırılırken, elektronik başvuru sistemine ilişkin bazı hususlar güncellendi ve vatandaşlara birtakım kolaylıklar sağlandı.
 
Tebliğe göre, ithalat işlemlerinde kendi adına işlem yapan ya da firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiler, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorunda olacak.
 
Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlik süresi dolmamış veya yenilenmiş nitelikli elektronik sertifikalar ya da mobil elektronik imzalar ithalat işlemleri için kullanılabilecek.
 
YETKİLENDİRME BAŞVURUSU
 
İthalat işlemlerine elektronik ortamda başvuru yapacak kullanıcıları yetkilendirmek üzere dilekçe, firma, kurum veya şahıs tanımlama formu, sicil tasdiknamesi ve taahhütname belgelerinin hazırlanması gerekecek.
 
Bu belgeler, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne firmanın, kurumun veya şahsın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden, Ticaret Bakanlığı KEP adresine (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr) veya posta yoluyla ya da elden teslim yoluyla Bakanlık genel evrak birimine iletilecek.
 
İthalat işlemi yapmak üzere yetkilendirilecek kişiler, sahip oldukları nitelikli elektronik sertifikayı ya da mobil elektronik imzayı kullanarak Bakanlık internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümündeki "Yetkilendirme Başvuruları" başlığında yer alan "İthalat İşlemleri" formunu doldurarak yetkilendirme başvurusunda bulunacak.
 
Bu süreçten sonra başvuru sahibine başvuru belgelerini elektronik ortamda sisteme yüklemek üzere kısıtlı yetki verilecek. Genel Müdürlük, yetkilendirme talebinin sonucunu başvuruda kullanıcı tarafından beyan edilen e-posta adresine bildirecek.
 
Kullanıcının yetkisi taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlı olacak. Süre uzatımı talebinde bulunulması için, Genel Müdürlüğe her kişi için ayrı olmak üzere yeni taahhütname verilmesi gerekecek.
 
Kullanıcının yetkisi, Genel Müdürlüğe yazılı başvuru üzerine iptal edilebilecek.
 
İTHALAT İŞLEMLERİNE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK BAŞVURULAR
 
İthalat işlemlerine ilişkin elektronik ortamda yapılacak başvurular, Bakanlık internet sayfasındaki "E-imza Uygulamaları"nın altında yer alan "E-imza Uygulamalarına Giriş" bölümünden gerçekleştirilecek.
 
Elektronik ortamda yaşanabilecek teknik sorunlar sebebiyle başvuru yapılamaması halinde, fiziksel başvurular da kabul edilebilecek.
 
Tebliğde yer alan hususlarda önlem almaya, düzenleme yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, muhtemel ihtilafları idari yoldan çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları gidermeye Genel Müdürlük yetkili olacak.