İşsizlik oranı şubatta 0.7 puan artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, Şubat 2021'de bir önceki aya göre 0,7 puan artışla yüzde 13,4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişiye yükseldi.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 13 Nisan 2021 Salı
AA + -

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
 
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artışla yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan arttı.
 
Tarım dışı işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,7 puanlık artışla yüzde 15,3 olarak hesaplandı.
 
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 26,9, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 28,1 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 38,5 seviyesinde gerçekleşti.
 
TÜİK verilerine göre, 2014-2021 döneminde aylar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:
 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

   

Ocak

9,2

10,5

10,2

12

9,9

13,6

13,1

12,7

   

Şubat

9,5

10,7

10,1

11,9

10

13,9

12,7

13,4

   

Mart

9,5

10,5

10,2

11,9

10

13,9

13

     

Nisan

9,7

10,5

10,1

11,6

10,2

13,8

13,5

     

Mayıs

9,7

10,2

10,3

11,1

10,6

13,7

13,5

     

Haziran

9,7

10,2

10,7

11

10,7

13,7

13,3

     

Temmuz

9,9

10,1

11,1

10,6

10,7

14

14,4

     

Ağustos

10,2

10,1

11,1

10,5

11,1

14,1

13

     

Eylül

10,1

10,2

11,6

10,3

11,5

14,1

12,6

     

Ekim

10,4

10,2

11,5

10,3

11,6

13,4

12,9

     

Kasım

10,5

10,2

11,6

10,1

12,2

13,2

13

     

Aralık

10,3

10,4

12,1

9,9

12,8

13,3

12,7

     

Yıllık

9,9

10,3

10,9

10,9

11

13,7

13,2

     

 
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, şubatta bir önceki aya göre 22 bin kişi azaldı ve 27 milyon 477 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 0,1 puan azalarak yüzde 43,4 olarak gerçekleşti.
 
İş gücüne katılma oranı ise aylık bazda 0,3 puan artarak yüzde 50,1 oldu. İş gücüne katılan sayısı 226 bin kişi yükselerek 31 milyon 712 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
 
Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 52 bin kişi, sanayi sektöründe 166 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 37 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,4'ü tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6'sı inşaat, yüzde 55,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.
 
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 28,3 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, şubatta bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 28,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,8 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.
 
MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMAMIŞ İŞSİZLİK VE İSTİHDAM VERİLERİ
 
Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 0,6 puan artarak yüzde 14,1'e yükseldi. İşsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 206 bin kişi artarak 4 milyon 445 bin kişi olarak gerçekleşti.
 
Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 69 bin kişi artarak 27 milyon 150 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 42,9 olarak kayıtlara geçti.
 
İş gücüne katılma oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 49,9 oldu. İş gücüne katılan sayısı 275 bin kişi artarak 31 milyon 595 bin kişi olarak gerçekleşti.
 
Şubat ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı ayına göre 2,8 puan azalarak yüzde 27,4'e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına göre 3,6 puan azalarak yüzde 16,7 oldu.
 
Türkiye genelinde şubat ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:
 

15 ve daha yukarı yaştakiler

Toplam

Erkek

Kadın

Nüfus (bin kişi)

63.323

31.358

31.965

İş gücü (bin kişi)

31.712

21.596

10.116

İstihdam (bin kişi)

27.477

18.939

8.538

Tarım (bin kişi)

4.776

2.893

1.884

Sanayi (bin kişi)

5.702

4.289

1.412

İnşaat (bin kişi)

1.655

1.583

73

Hizmet (bin kişi)

15.343

10.174

5.169

İşsiz (bin kişi)

4.236

2.658

1.578

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

31.610

9.762

21.849

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

50,1

68,9

31,6

İstihdam oranı (yüzde)

43,4

60,4

26,7

İşsizlik oranı (yüzde)

13,4

12,3

15,6

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

15,3

13,6

19

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)

26,9

22,9

34,7