Britanya ile STA’da esaslar belirleniyor

Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) "Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolü"nün 1 Ocak 2021 ile 13 Nisan 2021 tarihleri arasında uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlenirken, 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olan kuralların yer aldığı yeni yönetmeliğin bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba
AA + -

Ticaret Bakanlığı’nın "Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yürürlüğe girdi.
 
Yönetmelik ile 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 20 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması"nın eki "Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolü"nün 1 Ocak 2021 ile 13 Nisan 2021 tarihleri arasında uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlendi.
 
Bu kapsamda 7 bölümden oluşan yönetmelikte, ilgili anlaşma kapsamı tercihli ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespitine ilişkin hükümler belirlendi.
 
İhracatçılar, STA'da sağlanan tavizlerden yararlanabilmek için bahse konu kurallar kapsamında oluşturulan liste kurallarında yer alan menşe kriterlerini sağlamakla yükümlü kılındı.
 
Bu doğrultuda, "Liste Kuralları Pan Avrupa Akdeniz (PAAMK) Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon"un revize edilecek halindeki liste kuralları esas alındı.
 
Yönetmelikte, genel hatlarıyla menşeli ürün koşulları, kümülasyon (AB ve PAAMK ülkelerle çapraz kümülasyon mevcut), yeterli/yetersiz işçilik veya işlem, tolerans kuralı, ülkesellik ilkesi, doğrudan nakliyat, imalatta kullanılan girdiler için (telafi edici) vergilerin geri ödeme yasağı ile sonradan kontrolün usul ve esaslarına ilişkin hükümler düzenlendi.
 
İthal edilen eşyanın anlaşma çerçevesinde tercihli tarife için gerekli koşulları karşıladığını açıkça beyan eden ihracatçının kendisi tarafından doldurulacak menşe beyanı düzenlenmesine yönelik hükümler yer aldı.
 
Türkiye-İngiltere STA eki Menşe Protokolü, Avrupa Birliği ile mevut Gümrük Birliği yükümlülükleri kapsamında, AB-İngiltere Anlaşması'na uygun şekilde değiştirilirken, bu doğrultuda 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olan kuralların yer aldığı yeni yönetmeliğin bu hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanması planlanıyor.