Haydi Türkiye sigortaya

Sigorta sektörü, bir sektör olmanın ötesinde bütün sektörlerin sürdürülebilirliği ve gelişimi için kritik öneme sahip. Ancak sektörün Türkiye’deki penetrasyonu henüz yüzde 2’lere ulaşmış durumda. Fakat gidilecek yolun açık olduğu belirtiliyor.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi
AA + -

2024’e yönelik Strateji Raporu hazırlayan TSB, penetrasyonu yüzde 4’lere çıkarmayı hedefliyor. TSB, toplumdaki bilinci geliştirmek üzere bu yıl 10. kez ‘Sigorta Haftası’ düzenliyor ve ‘Haydi Türkiye sigortaya’ mesajı veriyor.

HABER: OSMAN KUVVET

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), hazırladığı 2020-2024 Strateji Raporu çerçevesinde Türkiye’deki sektörel penetrasyonu artırmayı hedefliyor. Üye sigorta şirketlerinin katılımıyla hazırlanan 2020-2024 Strateji Raporu’na göre Türkiye sigorta sektörü, geçmiş yıllarda güçlü büyüme kaydetti ve GSYH’ye olan penetrasyon seviyesi brüt primler ve yıllık ödenen emeklilik katkı payları göz önüne alındığında yüzde 2’ler seviyesine ulaştı. Ancak söz konusu rapora göre, sektör büyük bir gelişim potansiyeline sahip ve daha gidilecek çok yol var.

Mevcut durumda ulaşılan yüzde 2’lik sigorta penetrasyonunun önemli bir başarı olarak değerlendirildiği raporda, gidilecek yol hakkında şu bilgiler paylaşılıyor: “Türkiye’nin mevcut gelir seviyesinde ulaşabileceği öngörülen penetrasyon yüzde 3 seviyesinde.

Bu alanda atılacak adımlar, Türkiye sigorta sektörünün yüzde 4’ün üzerinde bir penetrasyon seviyesine ulaşarak pozitif olarak ayrışan ülkeler arasına girmesini sağlayabilir.”

YABANCI İLGİSİ

Sektörde güçlü talep dinamiklerinin bulunduğu ve rekabetçi piyasa koşullarının oluştuğu belirtilen TSB Strateji Raporu’nda şöyle devam ediliyor: “Sektör geçmiş yıllarda hem hayat hem de hayat dışı branşlarda güçlü büyüme sağlamıştır. Bu sayede sektör yabancı yatırımcıların da ilgisini çekmiş, güçlü bir yatırım tezi oluşmuş ve birçok uluslararası sigorta şirketi Türkiye’de faaliyet göstermeye başlamıştır.

Sektörde bulunan 62 sigorta şirketi ve pazar paylarının dağılımı, sektördeki rekabet gücünün yüksek olduğuna ve rekabetçi piyasa koşullarının varlığına işarettir.”

SIRA SİGORTADA

“Sigorta bilincini ve farkındalığını bulunduğu noktadan yukarılara taşımak asli görevimiz” diyen TSB Başkanı Atilla Benli, söz konusu misyonun gereği olarak bu yıl ‘Sigorta Haftası’nı 10. kez kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Atilla Benli, geleceğin teminat altına alınmasının ancak sigorta ile mümkün olacağının altını çizdi. Benli’nin verdiği bilgiye göre, Mayıs 2021 itibariyle TSB üye sayısı 65’i buldu.
31 Mayıs-4 Haziran haftası boyunca birbirinden önemli konularda ‘Sigorta Buluşmaları’ adıyla yapılacak paneller, uzaktan erişimli olarak gerçekleştirilecek. İTO Sigortacılık Meslek Komitesi, yapılan çalışmaları destekliyor. Ancak söz konusu çalışmaların bir hafta ve etkinlikle sınırlı kalması yerine sürekli ve sürdürülebilir olmasını öneriyor.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Türkiye Sigorta Birliği Strateji Raporu’na (2020-2024) göre sigorta sektörü, bir sektör olmanın ötesinde Türkiye için kritik öneme sahip konumda. Söz konusu raporda sigorta sektörünün toplum için 4 kritik rolü şöyle sıralanıyor:

Ekonomideki rolü: Sigorta, kişilerin ve kurumların karşılaştıkları riskin sosyal transferi ile ekonomik büyümeyi, yeni girişimleri ve inovasyonu destekler. Sigorta ekonomik hayatın devamını sağlar, yatırımları korur.

Finansal sektördeki rolü: Uzun vadeli varlık ve yükümlülükleri sayesinde sigorta şirketleri, uzun vadeli finansman sağlar. Sigorta şirketleri aynı zamanda, uzun vadeli ve tahmin edilebilen yükümlülükleri sayesinde konjonktüre karşı, genişlemeci finansman da sağlayabilirler.

Düzenleyici rolü: Sektörler ve bireyler arasında risk bilincini artırır ve risklere karşı koruyucu önlem almayı teşvik eder.

Risk yönetimindeki rolü: Risk havuzu oluşturarak koruma sağlar, işletme ve kişilere güvence sunarken devletin yükünü hafifletir.