İlk halka arza vergi indirimi

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 halka arz edilen kurumların paylarının ilk kez halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına yönelik kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli uygulanacak.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba
AA + -

Kurumlar vergisi, 2021 yılında yüzde 25, 2022’de yüzde 23 olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ‘Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Tebliğde, finansman gider kısıtlaması, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini satın almaları halinde yapılacak vergilendirme esasları, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranı ile 2021 ve 2022’de uygulanacak kurumlar vergisi oranına ilişkin düzenlemeler yer aldı.
 
GİDER KISITLAMASI
 
Resmi Gazete’de 4 Şubat 2021’de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2021’den itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere söz konusu gider ve maliyet unsurlarının yüzde 10’unun kurum kazancının tespitinde indiriminin kabul edilmeyeceği düzenlenmişti. Tebliğde, dönem sonları itibarıyla Vergi Usul Kanunu’na göre çıkaracakları bilançolarında, yabancı kaynakları toplamı öz kaynaklarını aşmış olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, aşan kısımla sınırlı olmak üzere yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının yüzde 10’luk kısmının, kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alınacağı kararlaştırıldı.
 
Öte yandan, finansman gider kısıtlaması uygulamasında, yabancı kaynak ve öz kaynak mukayesesi gerektiğinden bu düzenleme bilanço esasına tabi mükellefler için geçerli olacak. Bu nedenle çok sayıda olan işletme hesabı esasına tabi gelir vergisi mükellefleri bu kapsamda olmayacak.
 
TAM MÜKELLEF SERMAYE ŞİRKETLERİ
 
Tebliğde, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini ve ortaklık paylarını iktisap ettikleri tarih itibarıyla herhangi bir vergilendirme işlemi yapılmayacağı hükme bağlandı. Ancak kendi hissesini veya ortaklık payını satın alan şirketlerin yüzde 15 vergi kesintisine tabi tutulacağı durumlar ise ayrıca belirlendi. Öte yandan, geçici vergi oranı, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükelleflerde 1 Ocak 2021’den itibaren başlayan 2021 hesap döneminin ikinci geçici vergi döneminden itibaren yüzde 25, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerde ise 1 Ocak 2021’den itibaren başlayan hesap dönemlerine ilişkin 1 Temmuz 2021’den itibaren verilmesi gereken geçici vergi beyannamelerinde yüzde 25 olarak uygulanacak.