2022 bütçesinde Reel kesime 68.9 milyar liralık kaynak

Türkiye’nin 2022 bütçesi için görüşmeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı. Reel kesim destekleri için 2022 bütçesinde 68.9 milyar lira kaynak ayrıldı. OSB ve Küçük Sanayi Sitesi yatırımlarına ayrılan kaynak ise 1 milyar 270 milyon liraya yükseltildi.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi
AA + -

Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sunumuyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı. Kanun teklifine göre, 2022 yılı bütçesinde bütçe giderleri 1 trilyon 751 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 510.6 milyar lira; bütçe gelirleri ise 1 trilyon 472.6 milyar lira; vergi gelirleri 1 trilyon 258.3 milyar lira olarak belirlendi. Bütçe açığı ise 278.4 milyar lira olarak öngörülüyor. 2022 yılı bütçe ödenekleri yüzde 30.1 artırıldı.
 
GELİR TAHMİNLERİ
 
Oktay, TBMM’de yaptığı sunumda, 2022 Yılı Bütçesindeki giderleri şöyle sıraladı:
 
* Personel giderleri 424.8 milyar TL
 
* Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri 69.1 milyar TL
 
* Mal ve hizmet alım giderleri 128.1 milyar TL
 
* Cari transferler 657.3 milyar TL
 
* Sermaye giderleri 132.3 milyar TL
 
* Sermaye transferleri 10 milyar TL
 
* Borç verme giderleri 61.6 milyar TL
 
* Yedek ödenekler 27.4 milyar TL
 
* Faiz giderleri 240.4 milyar TL
 
Fuat Oktay, 2022 yılında Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerinin 2021 yılı gerçekleşme tahminine göre yüzde 15.4 artışla 1 trilyon 472.6 milyar lira, vergi gelirlerinin yüzde 18.9 oranında artarak 1 trilyon 258.3 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise 214.3 milyar liraya ulaşacağının tahmin edildiğini bildirdi.
 
KATMA DEĞER VE İSTİHDAM
 
Özel sektör yatırımlarının yarattığı katma değer ve istihdamın bilinciyle, son yıllarda önemli ölçüde arttırılan reel sektör desteklerine, 2022 yılında da tüm hızıyla devam edildiğini dile getiren Oktay, reel kesim destekleri için bütçeden 68.9 milyar lira olarak ayırılan kaynağın bunun göstergesi olduğunu söyledi. Oktay, Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi yatırımlarına ayrılan kaynağın 2022 yılında 1 milyar 270 milyon liraya çıktığını, aynı şekilde TÜBİTAK TARAL için tahsis edilen Ar-Ge bütçesinin 2.5 milyar liraya yükseldiğini de açıkladı.
 
YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI
 
2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27.37 olarak belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlıkça ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca, “2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27.37 olarak tespit edilmiştir” denildi.
 
EĞİTİM ÖDENEĞİ YÜZDE 35 ARTACAK
 
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi 2022 yılında 189 milyar liraya, yükseköğretim de dahil eğitim bütçesi 273.5 milyar liraya yükseltildi. Oktay yatırım bütçeleri hakkında ise şu bilgiyi paylaştı: “Milli Eğitim Bakanlığının yatırım bütçesini 11.3 milyar liradan 15.2 milyar liraya çıkarıyoruz. Böylece, Milli Eğitim Bakanlığı yatırım ödeneklerini 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artırıyoruz. Yükseköğretim de dahil edildiğinde bu artış yüzde 26.4 olacaktır.”
 
SAĞLIĞIN PAYI YÜZDE 7’YE YÜKSELDİ
 
Sağlığa ayrılan payın 2022 yılında yüzde 7’ye çıkarıldığını belirten Oktay, Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılacak sağlık harcamaları da düşünüldüğünde sağlık alanına ilişkin ayrılan kaynağın 304.6 milyar liraya ulaşacağını söyledi. Oktay, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerin sağlık sektörü yatırımlarının, toplam 20.1 milyar liradan 30.8 milyar liraya yükseldiği bilgisini de verdi.
 
TARIM VE BES DESTEĞİ
 
Tarımsal destek programları için 25.8 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 16.3 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 15.5 milyar lira kaynak ayrıldığını belirten Oktay, DSİ’nin sulama sektörü yatırımlarının 2022 yılında da yüzde 37 artırılarak 12.2 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Oktay, hanehalkı tasarrufunun arttırılması amacıyla oluşturulan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) doğrudan devlet katkısı desteğini 7.2 milyar liraya çıkardıklarını da kaydetti.