KİT'lerde istihdam edilen personelin yüzde 10.6'sını kadınlar oluşturdu

Kamu iktisadi teşebbüslerinde geçen yılın sonu itibarıyla çalışan personelden yüzde 89.4'ünün erkek, yüzde 10.6'sının kadın olduğu belirlendi.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe
AA + -

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Kamu İşletmeleri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, KİT'lerde istihdamın rasyonelleştirilmesi çerçevesinde, atıl iş gücünün azaltılmasını, kalifiye eleman alımı yoluyla personel profilinin iyileştirilmesini ve kuruluşların daha rekabet edebilir hale getirilebilmesini amaçlayan bir personel politikası izleniyor.
 
Bu çerçevede, Bakanlık portföyünde bulunan kuruluşlarda 2000 yılında ortalama 170 bin kişi istihdam edilirken bu sayı 2017 yılında 101 bin 306, 2018 yılında 100 bin 657, 2019'da 100 bin 539 kişi oldu. Personel sayısı geçen yıl ise 99 bin 235 kişi olarak tespit edildi.
 
İstihdamın 47 bin 105'i memur ve sözleşmeli personelden, 52 bin 130'u işçilerden oluştu.
 
Geçici işçiler düşüldüğünde KİT'lerde istihdam edilen personel sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 93 bin 738 olarak kayıtlara geçti.

 

ÇALIŞANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ 25 YILDIR GÖREVDE

 
Çalışanların yüzde 21,7'sinin 25 yıl ve üzeri hizmet süreli personelden oluştuğu belirlendi. Bu personeli, yüzde 20,1 ile 5-10 yıllık, yüzde 16,4 ile 20-25 yıllık, yüzde 16,3 ile 0-5 yıllık personel izledi. Çalışanlar arasında 15-20 yıllık personelin oranı yaklaşık yüzde 9,3, 10-15 yıllık personelin oranı da yüzde 16,1 olarak kaydedildi.
 
Personelin yaklaşık yüzde 32,6'sını 40 ile 50 yaş aralığındakiler oluşturdu. Çalışanların yüzde 30,8'inin 30-40 yaş, yüzde 18,8'inin 50-60, yüzde 12,4'ünün 20-30, yüzde 4,5'inin 60 yaş ve üzerinde, yüzde 0,9'unun ise 20 yaş ve altında olduğu tespit edildi.

 

PERSONELİN YÜZDE 39,2'Sİ LİSANS VE ÜZERİ EĞİTİME SAHİP

 
Bakanlık portföyündeki KİT personelinin eğitim durumuna bakıldığında, yüzde 34,5'inin lisans düzeyinde eğitime sahip olduğu belirlendi. Kalan personelin yüzde 21,3'ü meslek lisesi, yüzde 17,2'si yüksekokul, yüzde 12,5'i lise, yüzde 9,8'i ilköğretim, yüzde 4,5'i yüksek lisans, yüzde 0,2'si doktora düzeyinde eğitim görmüş.
 
Buna göre, KİT personelinin yüzde 39,2'sinin lisans ve üzeri eğitime sahip olması dikkati çekiyor.
 
KİT personelinin yüzde 89,4'ü erkek, yüzde 10,6'sı kadınlardan oluştu. Yabancı dili olmayan personel oranı yüzde 94,2'yi bulurken tek yabancı dil bilen personel oranı yüzde 5,7, iki ve daha fazla dil bilen personel oranı 0,1 olarak kaydedildi. Böylece dil bilen personel oranı yüzde 5,8 olarak kayıtlara geçti.
 
Sosyal sorumluluk ve yasal nedenlerden dolayı toplam personelin yüzde 2,1'ini engelliler, yüzde 0,9'unu çocuk yurtlarında yetiştirilen kişiler, yüzde 0,8'ini eski hükümlüler, yüzde 0,7'sini gazi ve şehit yakınları oluşturdu.