Ekonomide beklenen düzenlemeler kanunlaştı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi
AA + -

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Torba yasa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda değişiklik yapılmasını da içeriyor. Yeni kanun ile yapılan değişikliklerden bazıları şu şekilde oldu: Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan, yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.
 
KAMU İHALELERİ
 
1 Aralık 2021’den önce Kamu İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan, halen devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde, ‘ek fiyat farkı için’ düzenlemeye gidilecek. Kanunda, TOKİ’nin ve meslek kuruluşlarının ihaleleriyle ilgili değişiklik maddeleri de yer aldı.
 
BES DESTEĞİ
 
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, BES’te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı verildi.
 
* Katılımcı, sistemden ayrılmadan hesabındaki birikimin yüzde 50’sine kadar kısmını çekebilecek.
 
* BES’te yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30’a yükseltilecek.
 
* Devlet katkısı, bakanlık bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere emeklilik gözetim merkezine ödenecek.

* BES’e talep etmeleri halinde 45 yaş üstü katılımcılar da dahil olabilecek.
 
KURUMLAR VERGİSİ
 
Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puanlık indirimle yüzde 20 yerine yüzde 19 olarak uygulanacak.
 
TL VADELİ HESAPLAR
 
Gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla bankalar nezdinde 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 arasında açılan TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankası’na nakit kaynak aktarmaya, ihraç etmeye ve ihraç edilecek senet tutarıyla ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, özel tertip devlet iç borçlanma senedi ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.
 
YATIRIM FONLARI
 
Yasaya göre, artık girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarına da kurumlar vergisi istisnası uygulanacak. Söz konusu istisna, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarına da uygulanmayacak.