Vitrindeki İş Kitapları

20.12.2019

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma
AA + -

 
 
İstanbul’dan sayfalar
Kitapta İlber Ortaylı, İstanbul’un sokaklarını arşınlarken, bir şehrin nasıl gezilmesi gerektiğini gösteriyor. Bir şehri sevmenin onu övmekten çok, omuzlara ağırlık yükleyen bir sorumluluk olduğunu belirten yazar, kenar mahallelerinden surlarına, kütüphanelerden eğlence mekânlarına, kadim semtlerden popüler caddelere dek benzersiz bir İstanbul seyahati sunuyor. Bu seyahatte çarşılar, saraylar, hamamlar, kubbeler, köşkler, kasırlar ve yalılar yeniden anlam buluyor.

Prof. Dr. İlber Ortaylı
Kronik Kitap

Tarım politikaları ve ekonomisi

Kitapta; tarımın ülkemiz ekonomisindeki yeri, geçmişte uygulanan tarım politikaları ve günümüze yansımaları, kırsal kalkınma politikaları, tarımsal yatırımlardaki gelişmeler, gelişen dijital teknolojilerin sürdürülebilir tarıma yansımaları, tarımsal pazarlamanın geçmişten günümüze uzanan seyri ve yeni pazarlama eğilimleri bitkisel ve hayvansal üretim ekonomisi temeli üzerinde duruluyor.

Kolektif
Akçağ Yayınları

Türkiye’nin stratejik silah kapasitesi

Kitapta Türkiye’nin stratejik silahlar bağlamında mevcut kapasitesi, büyük güçlerin ve bölgesel aktörlerin silah sistemlerindeki gelişmişlik düzeyleri ve sahip oldukları sistemlerin envanterleri ele alınıyor. Ayrıca Türkiye’nin silahlanma stratejisini belirleme noktasında teorik altyapının oluşturulması ve stratejik silah kapasitesini nasıl artırabileceği ile ilgili analitik değerlendirmeler de yer alıyor.

Abdullah Erboğa
Seta Yayınları