Vitrindeki İş Kitapları

03.01.2020

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 03 Ocak 2020 Cuma
AA + -

KÜRESELLEŞME VE DÖNÜŞEN KENT
 
Kitapta; kentsel yönetişim, farklılıkların yönetimi, 6360 sayılı kanun ve belediye meclisleri üzerinde bir inceleme ile kent ve çocuk ilişkisi kentsel yönetime ilişkin konu başlıkları içinde yer alıyor. Söz konusu konuların, 9 başlık altında ele alındığı kitapla, literatüre yeni bir eser kazandırılmaya çalışılmış.

Hayriye Sağır
Orion Kitabevi
 

DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRMEK
 
Beşir Ayvazoğlu; İstanbul uzmanı, dünyada üç kez Ağa Han Mimarlık Ödülü almış tek mimar olan, ‘Bilge Mimar’ olarak anılan Turgut Cansever’le sohbetlerini okur karşısına çıkarıyor. Başta mimari olmak üzere bütün sanatların asli görevinin ‘dünyayı güzelleştirmek’ olduğuna inanan Cansever’in hayatı, mücadelesi, dünya görüşü, estetik anlayışı ve İstanbul sevdası bu kitapta yeniden can buluyor.

Beşir Ayvazoğlu
Kapı Yayınları
 

İŞ DÜNYASI İLETİŞİM REHBERİ

Kitapta, yazılı iletişimde meselelerin ekserisini teşkil eden rapor, iş mektuplarında ikna ediciliğin nasıl temin edileceği ve e-posta gibi sanal iletişim kanallarında hedefe yönelik etkili söyleme nasıl ulaşılacağı, metinler aracılığıyla olan tartışma ve polemiklerden galip ayrılmayı sağlayacak dilsel stratejiler, başarılı bir reklam metni üretiminde kritik noktaların neler olduğu, yazılı iletişimde detaylar, sorunlar ve bunlardan kaçınma kılavuzu, hızlı ve nitelikli okuma teknikleri gibi hususlar üzerinde duruluyor.

Tamer Kütükçü
Ötüken Neşriyat