Vitrindeki İş Kitapları

10.01.2020

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 10 Ocak 2020 Cuma
AA + -


TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kitap, Türkiye ekonomisi üzerine yazılmış kitaplardan farklı bir bakış açısı getirme iddiasında. Türkiye’nin ekonomik yapısını, Türk Lirası’nı ve parasal düzeni, ekonomi yönetiminde görev alan kurumları anlatan kitap, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini ve borçluluğunu da içeren kapsamlı bir ekonomik çerçeve çiziyor.

Mahfi Eğilmez, Remzi Kitabevi

SERBEST ZAMAN DOYUMUNUN YAŞAM DOYUMU

Kitapta, serbest zaman doyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişki incelenerek, rekreasyon alanında yapılan yatırımların (spor merkezi, halk merkezleri, müzeler, parklar vb.) ihtiyaca cevap vermesi, yatırımlara yön verebilecek nitelikte olması, serbest zaman etkinliklerinin hitap edeceği evrene uygun olarak planlanması, geliştirilmesi ve standartlarının yükselmesi açısından da önemi anlatılıyor.

Hüseyin Gökçe, Akademisyen Kitabevi

TEORİK VE AMPİRİK PERSPEKTİFTE SEÇİLMİŞ FİNANS KONULARI 

Kitapta, birbirinden değerli seçilmiş finans konuları teorik ve ampirik bir bakış açısıyla ele alınarak, bu çalışmada yer alan bölümlerin yatırımcılara, firmalara ve piyasa düzenleyicilerine yol gösterici nitelikte olması ve literatüre katkı sağlaması hedefleniyor.

Kolektif Nobel Bilimsel Eserler