Vitrindeki İş Kitapları

24.01.2020

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma
AA + -

MİRAS
Kitap; bir Tunus yolculuğunda Osmanlı’nın Afrika’daki mirasından alınan ilhamla tarihimize, ‘itibar yönetimi’ gözünden bakıyor. Vakıf sisteminden marka şehirlere, eğitimden sanata, türbe ve mezar taşlarından edebiyata uzanan yelpazede Osmanlı’nın itibarlı yaşam biçimine dair bir kesit sunuyor. Geçmişin izlerini, yalnızca tarih biliminin değil, her disiplinin kendi gözlüğünden değerlendirmesi ihtiyacını vurguluyor.

Şahin Karasar, Meltem Çiçek
Maltepe Üniversitesi Kitapları
 
MARKA YÖNETİMİ
Marka, bir firmanın, ürününü rakiplerinden ayırt etmenin yanı sıra sahip olduğu anlama güçlü bir değer de sunuyor. Bu çalışmada marka imajı, algılanan hizmet kalitesi, değer ve müşteri tatmininin marka sadakatine etkisi teorik boyutta incelenirken, uygulamaya dayalı sonuçlarla da irdeleniyor. Bülent Demirağ, Yakup

Durmaz
Hiperyayın
 
TURİZMDE ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME
Alternatif turizm, klasik turizm olarak ifade edilen deniz-güneş-kum turizminden farklı olarak, turizmi daha geniş bir zamana ve mekâna yaymayı hedefliyor. Kitapta anlatılan turizm türlerinden her biri bir turist için seyahat nedeni olabildiği gibi bir turistin birden fazla arzusunu içermek için diğer türlerle birlikte de tasarlanabilir.

Kolektif, Detay Yayıncılık