Vitrindeki İş Kitapları

07.02.2020

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 21 Şubat 2020 Cuma
AA + -

İŞLETME ALANINDA NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
 
Çalışmadaki amaç, işletme alanındaki bilimsel araştırma sürecine yönelik eksikliği gidermek. Kitaptaki başlıca konular ise şöyle: İşletme araştırmaları, araştırma önerisi ve işletme sorunlarına süreci, literatür taraması, araştırma tasarımı, yöntem belirleme, ölçek ve ölçeklendirme, örnekleme, veri toplama, istatistiksel analizler, ön veri analizi, betimleyici analizler ve istatistiksel analiz teknikleri, ilişkisel analizler, geçerlik ve güvenirlik analizleri, raporlama ve sunum.

Ayşe Yıldız
Gazi Kitabevi
 

İŞ HUKUKU

Kitabın hacminin genişlememesi için dipnotlara yer verilmemiş ve iş hukukunun temel kavram ve kurumları genel esaslarıyla bütün olarak ele alınmış. Bireysel iş hukuku bölümü, İş Kanunu hükümleri ile sınırlı olarak işlenmiş. Kitabın son baskısı, İş Mahkemeleri Kanunu ile getirilen zorunlu arabuluculuğa ilişkin düzenlemeler dikkate alınarak güncellenmiş. 

Haluk Hadi Sümer
Seçkin Yayıncılık
 

SÜPER AKILLI TOPLUM 5.0
 
Kitapta, insanlığın mücadele etmek zorunda kaldığı yeni küresel sorunlara karşı çözümler öneren Toplum 5.0 kavramı derinlemesine inceleniyor ve yeni sosyal devrim niteliğindeki Sosyal Transformasyon ve Süper Akıllı Toplum manifestosunu, toplumun tüm kesimlerine tanıtıp dijitalleşmek ve akıllı dönüşmek zorundaki devlet kurumlarının, iş dünyasının, akademinin ve sivil alanın sosyal dönüşümü yönetebilecek liderlik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik somut bilgilere yer veriliyor. 

Ali Rıza Büyükuslu
Der Yayınları