Vitrindeki İş Kitapları

27.11.2020

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 01 Aralık 2020 Salı
AA + -

ANONİM ŞİRKET TÜRÜ AİLE ŞİRKETLERİNDE ESAS SÖZLEŞME

Üç bölümden oluşan kitabın ana bölüm başlıkları şöyle sıralanıyor: “Aile Şirketlerine Genel Bakış ve Aile Şirketlerinde Yaşanan Sorunlar, Anonim Şirket, Esas Sözleşme ve Pay Sahipleri Sözleşmesi, Aile Şirketine Özgü Kurumlar: Aile Meclisi, Aile Konseyi ve Aile Anayasası.” Konuyla ilgili hukuki önerilere ayrıntılı yer verilen kitapta yazar, çalışmanın amacını şöyle özetliyor: “Uygulamada aile şirketleri ve onlara hizmet veren danışmanlık şirketleri için yol gösterici olması inancını taşıyoruz.”

Av. Arb. Betül Kondu Kaya
Beta Basım Yayım

SATIŞ PROFESYONELİ EL KİTABI

Satış işine yeni başlayanlar olduğu kadar deneyimli satıcıların da zaman içinde unuttukları veya önemsemedikleri ayrıntılardan oluşan bu el kitabı, hatırlatıcı özelliği ile bir rehber niteliğinde. Ayrıca kolay okunması için maddeler halinde yazılmış. Saha ve kurumsal satışta görev yapan satış profesyonelleri için kurumsal satışta olduğu kadar bireysel satışta da gerekli olan ve yapılması kaçınılmaz işleri kapsıyor.

Hakan Okay
Ceres Yayınları

İBN HALDUN’UN MUKADDİME’SİNDE MAİŞET YOLLARI

Yazar bu çalışmasında, İslam düşünce tarihinin önemli isimlerinden biri olan İbn Haldun’u ve onun klasik eseri Mukaddime’yi iktisadi düşünce tarihi perspektifinden değerlendiriyor. İbn Haldun’un tarih çalışmaları için meydana getirdiği umran biliminin metodolojik çerçevesini çiziyor ve Mukaddime’de tasvir edilen iş bölümü, geçim yolları ve insan ihtiyaçları gibi temel kavramları, İbn Haldun öncesi ve sonrası sürekliliğinde değerlendiriyor. 

Ozan Sağsöz
VakıfBank Kültür Yayınları