Vitrindeki İş Kitapları

11.12.2020

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe
AA + -

SATIŞ BİLGELİĞİ

Satış yapmak bir planlama işi olduğu kadar bir genel kültür işidir de. Satıcının ilgi alanlarının çeşitliliği, kitap okuma alışkanlığı, hayat tarzı hangi alanda daha güçlü satış yapacağını belirler. Bir diğer unsur da iletişim ağının ne kadar güçlü olduğudur. Bu kitapta ahilik, geleneksel satış, bilgelerin satış tecrübeleri ve insanın algı yönetimini de içeren pek çok kaynağa yer veriliyor.

Ercan Telci
Ceres Yayınları

KAMUSAL İLETİŞİM VE BİLGİ EDİNME HAKKI

Bu çalışmada, yurttaş ile devlet arasındaki ilişkiyi kurmakta ve sürdürmekte önemli bir yeri olduğu düşünülen ve kamusal iletişim, kamusal halkla ilişkiler, iletişim hakları dendiğinde ilk akla gelen haklardan biri olan bilgi edinme hakkı, geçmişten günümüze kadarki somut uygulamalardan hareketle Türkiye ve Avrupa Birliği örnekleriyle inceleniyor. Ayrıca bilgi edinme hakkının geleceğine ilişkin normatif önerilerde de bulunuluyor.

Tuğba Asrak Hasdemir
Siyasal Kitabevi

YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ

Demokrasi, iktidarı şekillendirmede yurttaşlığın kavramlaştırılmasına ihtiyaç duyar. ‘Yurttaş’ özneleri eşitlikçi bir düzlemde bir araya getirmek, demokrasinin ön şartıdır. O şartı göz önünde bulundurarak hazırlanan bu kitapta, hem bugünün neoliberal demokratik toplumlarını daha iyi anlamak hem de geleceğe dönük normatif bir bakış açısı ortaya koyabilmek için söz konusu iki kavram arasındaki ilişki farklı boyutlarıyla analiz ediliyor.

Kolektif - Nika Yayın