Vitrindeki İş Kitapları

01.01.2021

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 05 Ocak 2021 Salı
AA + -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZARLAMA İLKELERİ
 
İster alım-satımcı, ister üretici olsun, bütün sektörlerdeki firmaların müşterek gayesi, malını veya hizmetini müşteri çekebilecek şekilde pazarlamaktır. Bu gaye doğrultusunda rehberlik yapmak için hazırlanmış eserlerden biri olan bu kitapta, pazarlama ve pazarlama sürecinin tanımlanması, pazarlama ve müşteri değerini anlama, pazarlamanın ileri boyutları, değer temelli ve pazarlama karması strateji tasarımı konuları yer alıyor.
 
Gary Armstrong ve Philip Kotler
Beta Yayınları
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ESER SÖZLEŞMESİ VE İNŞAAT HUKUKU
 
Kitapta, Türk Borçlar Yasası ile diğer özel yasa hükümleri birlikte ele alınarak, yapım sözleşmesinin kurulması, taraflar, süre, bedel, araç-gereç sağlama, tarafların hak ve yükümlülükleri, sözleşmenin feshi, yapım ilişkisi ile bağlantılı konularla bu ilişkilerden kaynaklanan zarardan sorumluluklar yorumlanarak somut örneklerle açıklanıyor. Ayrıca yapımla ilgili özel düzenlemeler ve modeller ile imar ve ihale hukuku yönlerinden de bilgiler bulunuyor.
 
Efrail Aydemir
Seçkin Yayıncılık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOĞU’YA YOLCULUĞUN YÜKSELİŞİ
 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı’ya doğru genişlemesini sürdürdüğü 16. yüzyıl sonu ile 17. yüzyıl sonu arasında Osmanlı topraklarına gelen dört İngiliz’in yolculuk hatıraları olan bu kitap, Doğu ile Batı arasındaki düşmanlığın Protestan vaizlerinin etkisinden kaynaklandığını gösteriyor. İstanbul, Filistin, Mısır, Kuzey Afrika ve Cezayir’i gezenler, vaizlerin kötülemelerine rağmen Osmanlı’daki çok kültürlülükten yaşama tarzlarına kadar pek çok şeye hayran kaldılar.
 
Gerald Maclean
Yapı Kredi Yayınları