Vitrindeki İş Kitapları

05.02.2021

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 09 Şubat 2021 Salı
AA + -

TİCARİ İŞLETME VE ŞİRKETLER

Şirketler hukuku konusunda hazırlanmış bu eserde; öncelikle maddenin bir önceki kanun ile ilişkisi ele alınıp, doğrudan eski kanundan gelen maddeler belirtiliyor, yeni ihdas edilen maddelerin dayanak noktaları tanımlanıyor. Yeni getirilen kavram ve müesseseler tanıtılıyor. Uygulamasının nasıl olacağı ise yazarın Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üye ve Başkanı olarak edindiği deneyimden kaynaklanan bakış açısı ve doktrindeki görüşler ışığında yorumlanıyor. İkincil mevzuatın önemi sebebiyle Ticaret Sicili Yönetmeliği ve ilgili tebliğler de sunuluyor.

Gönen Eriş/Seçkin Yayıncılık

DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE YENİ KAVRAMLAR

Kitapta; bireysel sosyal sorumluluk, paylaşım ekonomisi, içerik pazarlaması, dijital hikâye anlatıcılığı, transmedya hikâye anlatıcılığı, hiper hedefli kişiselleştirilmiş dijital reklamcılık, programatik reklamcılık, yeniden hedefleme, ses teknolojileri, tüketici elektroniği şovu (CES), paralel gerçeklik, giyilebilir teknoloji, nesnelerin interneti, adreslenebilir TV reklamcılığı, yapay zekâ teknolojisi, reklam engelleyiciler ve mikro video reklamlar gibi dijital pazarlama iletişimi çalışmalarındaki yeni kavramların açılımı hem akademik hem de sektörel çalışmalar perspektifinden ele alınıyor. Her bir kavramın detaylı şekilde örnek kampanyalarla somut hale getirilerek incelendiği kitapta, fütüristik yaklaşımlar ve terimler sözlüğü de bulunuyor.

Kolektif / Nobel Akademik Yayıncılık

SOSYAL MEDYA SOSYOLOJİSİ

Kitap, sanal toplum haline gelen sosyal medyaya dair cevaplar sunmayı amaçlıyor. Sosyal medya ve toplumsallaşma süreçlerine yönelik olarak toplumsal yaşamı teşkil eden, topluma dair olan ve sosyal medyaya taşınarak sanal yaşamlarımızı ve gündemlerimizi de belirleyen süreçleri içeren başlıklardan oluşuyor. Kitap, sosyal medyanın sosyolojisine yönelik farklı bakış açıları sunuyor.

Kolektif / Nobel Akademik Yayıncılık