Vitrindeki İş Kitapları

19.02.2021

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe
AA + -

MALİYET YÖNETİMİNDE DEĞER MÜHENDİSLİĞİ

Küresel rekabet ortamı, ölçeği fark etmeksizin tüm işletmeleri etkisi altına aldı. Bu nedenle işletmeler kalite, değer yaratma ve maliyet düşürme konularında sürekli olarak faaliyetlerini gözden geçiriyor, geliştirme ve iyileştirme için önemli çaba sarf ediyorlar. Sözü edilen gelişme ve iyileştirmeler sadece mamul tasarımından ibaret olmayıp işletme süreçlerinin tümünü etkisi altına alıyor.

Bu kitap, birbirinin tamamlayıcısı olan değer mühendisliği ile kalite maliyetlerini bir arada inceleyerek literatüre katkı sunmayı amaçlıyor. İki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde kalite ve kalite maliyetleri, ikinci bölümünde ise değer mühendisliği inceleniyor. 

Harun Öğünç ve Ulukan Büyükarıkan
Nobel Bilimsel Eserler

TÜRKİYE’NİN KIŞ TURİZM MERKEZLERİ VE POTANSİYELİ

Türkiye’de, mevcut coğrafi yapı ve doğal oluşumlar sebebiyle kış turizmine yönelik potansiyel bulunuyor. Bu doğrultuda Türkiye, farklı turizm kaynaklarını harekete geçirerek yılın belli dönemlerinde turizm hareketliliklerinin devamlılığını sağlayabilmek için bu potansiyeli iyi değerlendirmek zorunda. Bu çalışma, özellikle Türkiye’deki kış turizm merkezlerinin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkararak farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Kolektif
Eğitim Kitabevi

SÖZ UÇAR YAZI KALIR

Kitap, küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı olan yazarın, 1999–2020 yılları arasında kaleme aldığı çeşitli gazete, dergi ve internet haber sitelerinde yayımlanan yazıları arasından seçtiği 60 makalesinden oluşuyor. Dört ana bölümde derlenen kitabın birinci bölümünde uluslararası, ikinci bölümünde ulusal, bölgesel ve yerel, üçüncü bölümünde enerji, dördüncü bölümünde ise liderlik, yönetim ve kişisel gelişim üzerine makaleler yer alıyor.

Tarkan Deniz
Kitapyurdu Yayıncılık