Vitrindeki İş Kitapları

05.03.2021

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba
AA + -

ŞİRKETLER İÇİN RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK DÜZEYLERİ

Global ekonomilerde firmalar yeni gelişen rekabet koşulları altında hizmet ve pazarlama dışında artık tedarik zincirleriyle rekabet eden bir yapıya dönüştürüldü. Bu kitapta, Türkiye’deki firmaların tedarik zincirinde risk yönetimi olgunluk düzeyinin belirlenmesi ve elde edilen bulgular sonucunda organizasyon yetkililerine firmalarının tedarik zinciri risk yönetiminde uyguladıkları mevcut durumun olgunluk modelindeki düzeyinden söz ediliyor.

Gonca Reyhan Akkartal
Nobel Bilimsel Eserler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE REKABET HUKUKU BOYUTUYLA BÜYÜK VERİ

Kişisel verilerin korunması, büyük veri ve rekabet hukuku alanları arasındaki etkileşimi konu alan bu çalışma temelde üç bölümden oluşturuyor. İlk bölümde öncelikle kişisel veri kavramı açıklanmış ve bu kavrama ilişkin düzenlemeler Avrupa Birliği ile Türk hukuku açısından karşılaştırmalı olarak ele alınmış. Son bölümde ise rekabet hukuku kapsamında önem taşıyan düzenlemelerin büyük veri temelli pazarlardaki görünüm şekilleri yansıtılmış.

Beste Ekin
On İki Levha Yayıncılık

DÖNGÜSEL EKONOMİ MAKRO VE MİKRO İNCELEMELER 

Döngüsel Ekonomi; üretim süreçlerinde kıt kaynakların verimli kullanılmasına, oluşan atıkların geri dönüşümüyle ham madde maliyetlerinde minimizasyona, yeniden üretimle ürünlerin yaşam dönemlerinin uzamasına ve paylaşılarak faydasının arttırılması gibi çok çeşitli esaslara dayanıyor. Her bir boyutun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi sağlıklı, akılcı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için önem arz ediyor. Bu kitapta, konu akışına göre sıralanmış ve alanında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınan yirmi iki bölüm bulunuyor.

Kolektif
Nobel Akademik Yayıncılık