Vitrindeki İş Kitapları

15.03.2021

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi
AA + -

DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİNDE YENİ TÜKETİCİLER
 
Değişen dünya düzeni, tüketicilerin yeni tüketim alışkanlıkları edinmelerine neden oldu. Böylece ekonomi, teknoloji, çevre ve sağlık odaklı tüketiciler ortaya çıktı. Kitapta, gelecekte daha fazla tüketicinin; zorlaşan yaşam koşullarına daha uyumlu, ekonomik krizlerle baş etmeyi öğrenmiş, gelişen teknoloji ile uyumlu, çevre ile ilgili riskleri önemseyen ve sağlıklı yaşamayı başaran tüketiciler olacağı anlatılıyor. Tüketicilerin bu özellikleriyle pazarlama yöneticilerini yeni stratejiler geliştirmek zorunda bırakacağından bahsediliyor.
 
Günay Keleş
Nobel Bilimsel Eserler
 

 

 


COVID-19 PANDEMİSİNDE TEMEL VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR
 
Covid-19 pandemisi, tüm dünyada kabul edilen tıbbi yaklaşım yöntemlerinin hızlı bir şekilde yeniden yorumlanmasına neden oldu. Bu hastalık hakkında başta bildiklerimizin kısıtlı olması, tıbbi yaklaşımlarda zorlukları da beraberinde getirdi. Dünya genelinde tıp otoriteleri bu hastalığa yaklaşım konusunda çok hızlı değerlendirmeler yapmaya ve yeni kılavuzlar yayınlamaya başladı. Birçok ülkede tıbbi imkânlarını ve olası tedavi yaklaşımlarını göz önüne alarak birçok yeni kılavuz yayınlandı. Kitapta, bu yeni yaklaşımlar derlenmeye çalışıldı.
 
Kolektif
Akademisyen Kitabevi
 
EKONOMİK KRİZLER VE İK YÖNETİMİ
 
Bu çalışmada insan kaynakları yönetimi, işlevleri, ekonomik krizler, bu krizlerin işletmelere, işgücü piyasalarına ve özellikle insan kaynakları yönetimine etkileri inceleniyor. Ekonomik krizlerle mücadelede önemli insan kaynakları yönetimi politika ve uygulamaları üzerinde duruluyor. Çalışmada, ayrıca ülkemizde ekonomik krizler ve bu krizlerin Türkiye’de insan kaynakları yönetimine etkileri ele alınıyor.
 
Rıza Demir
Nobel Bilimsel Eserler