Vitrindeki İş Kitapları

19.03.2021

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 19 Mart 2021 Cuma
AA + -

MARKA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Rekabet avantajı elde etmek isteyen markalar, tüketici zihninde sürdürülebilirliği korumanın yanı sıra marka imajı ve sadakatine gerekli değeri vermeli. Kitapta, pazarda rekabet üstünlüğünün sağlanmasında öne çıkan marka ile ilgili kavramların yanı sıra marka konumlandırma, marka değeri, marka geliştirme, marka fiyatlan-dırma ve marka faydaları ele alınıyor. Ayrıca sürdürülebilirlik kavramının rekabete etkisi üzerinde durularak, marka sürdürülebilirliği ile ilgili yorumlara yer veriliyor.

Dilek Ulucan Erkesim
Hiperlink

LOJİSTİKTE FARKLI YAKLAŞIMLAR

Kitapta, lojistiğin yönetim, pazarlama, bilgi teknolojileri, optimizasyon, bulanık mantık ve karar teknikleri gibi farklı alanlarla ilgisi teorik ve uygulamalı olarak ele alınıyor. Kitapta şu konular değerlendiriliyor: İşletmecilik açısından sürdürülebilirlik, lojistik operasyonlarda uygulanan güncel bilgi teknolojileri, pazarlama lojistiği, lojistik sistemlerde optimizasyon teknikleri, çok kriterli karar yöntemlerinin lojistik yönetimindeki yeri, bulanık yaklaşımın lojistikte kullanımı ve lojistik yönetiminde moora tabanlı kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı ile yeşil tedarikçilerin seçimi.

Kolektif
Nobel Bilimsel Eserler

Evsel katı atık yönetimi

Kentleşme, sanayileşme, nüfus artışı gibi sosyal değişimler, daha çok atığın oluşmasına sebep oluyor. Bunların sonucu olarak, insanların yaşam alanlarında üretilen evsel katı atıkların yönetimi özel bir önem taşıyor. Ambalaj gibi içeriğinde değerli malzeme bulunan bu atıklar, atık türleri içinde en önemli kalemi oluşturuyor. Malzemelerin ekonomik değerinin kaybolmaması ve atık hacminin düşürülmesi için evsel atık türleri ayrı atık akışlarını takip etmeli. Kitap, insanların yaşadığı, çalıştığı, eğlendiği bütün yerlerde ortaya çıkan ve sürekli artış gösteren evsel katı atıkların yönetimine ve geri dönüşümüne odaklanıyor.

Ömer Faruk Tekin
Nobel Akademik Yayıncılık