Vitrindeki İş Kitapları

02.04.2021

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi
AA + -

ÇOK ULUSLU ORTAMDA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
 
Kitap; işletme, ekonomi, hukuk ve eğitim bilimleri yönüyle alanda öncül nitelik taşıyan bir kimliğe sahip, disiplinlerarası yaklaşımla yazıldı. Uluslararası ortamlarda uygulanan iki farklı ‘girişimcilik eğitimi’ kitaba dahil edildi ve kitap saha uygulamaları temelinde kaleme alındı. Bölüm yazarları, kitabın esasını oluşturan uluslararası projelerde de aktif eğitici, planlayıcı ve uygulayıcı olarak yer aldı. Kitap; akademik altyapının saha çalışmaları ile örtüştürüldüğü, farklı bilim alanlarından ve iş dünyasından gelen bölüm yazarlarının oluşturdukları sinerji ile ortaya çıkarılan, kendine özgü bir çalışmadır.
 
Kolektif
Nobel Akademik Yayıncılık
 
PAZARLAMA İLKELERİ
 
Kitapta şu konular yer alıyor: Pazarlama, temel kavramlar, stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama çevresi, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırmaları, tüketici davranışları, ürün politikası, tutundurma politikası, dağıtım politikası, fiyatlandırma politikası, uluslararası pazarlama, pazarlamanın ahlaki yönü, örnek olaylar ile terimler.
 
Mehmet Karafakıoğlu
Beta Yayınları
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK-EMNİYET-GÜVENLİK
 
İşyerlerinde geçirilebilecek iş kazası, tutulabilecek meslek hastalığı gibi olayların önlenmesi ve sınırlandırılması için iş sağlığı ve güvenliği liderlerinin, tüm varlıkların var olma ve yaşam hakkına saygı duyması, bireysel, akademik, mesleki bilgi ve farkındalık bakımından dünden daha yetkin yarına daha hazır olması gerekiyor. Kitap, iş sağlığı ve güvenliği liderlerinin yetkinliğini ve etkinliğini artırmayı amaçlıyor.
 
Kolektif
Nobel Akademik Yayıncılık