Vitrindeki İş Kitapları

09.04.2021

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi
AA + -

YÖNETİM BİLİMLERİNDE ADALET KAVRAMI VE YABANCILAŞMA SORUNU
Kitapta, örgütsel adalet ve yabancılaşma konularına geniş yer veriliyor. Üç bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde, ‘örgütsel adalet algısı’, ikinci bölümünde ‘örgütsel yabancılaşma’ konuları anlatılıyor. Üçüncü bölümde de alan araştırmasına yer veriliyor.
Şeyda İrdem
Nobel Bilimsel Eserler

ENERJİ YATIRIM SÖZLEŞMELERİ VE UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM SÜRECİ
Kitap, temelde enerji sektörünü ele alsa da diğer sektördeki yatırımcılar için başvuru kaynağı niteliğinde. Kitap, uluslararası yatırım süreçlerini, sözleşme ve sözleşme sonrası tüm çalışmaları kapsıyor. İlk bölümde yatırım ve enerji kaynağı kavramı, ikinci bölümde yatırım anlaşmalarının şekilleri ve herkesin bilmesi gereken ayrıntılar üstünde duruluyor. Üçüncü bölümde ise gerek ulusal gerekse uluslararası tahkim hukuku ve tahkim mahkemeleri hakkında örneklerle pekiştirilmiş ayrıntılı bilgilere yer veriliyor.
Zafer Güler
Akademisyen Kitabevi

KORONA GÜNLERİNDE MEDYA VE İLETİŞİM
Salgın sürecinde geleneksel ve yeni medya ortamları bilgiye ulaşmanın en kolay, hızlı ve ekonomik yolu oldu. Bu kitap, Covid-19 salgınının medya ve iletişim süreçlerinde meydana getirdiği yapısal dönüşümlerin yanı sıra salgın döneminde medya ve iletişime yönelik güncel yaklaşımlar ve medya araştırmalarını içeriyor. Covid-19 salgınını medya ve iletişimin farklı boyutlarıyla akademik bakış açısı ile ele alan kitap, konuya ilgi duyan araştırmacılar ve akademik alandaki okuyuculara rehberlik edecek.
Kolektif
Eğitim Yayınevi