Vitrinreki İş Kitapları

23.04.2021

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma
AA + -

DENETİM VE GÜVENCE HİZMETLERİ

Denetimle ilgili temelleri çok anlaşılır bir şekilde sunan kitap, denetim sürecinin her aşamasını bir bütün olarak ele alıyor ve aşamaların birbirleriyle bağlantılarını gösteriyor. Pratik örnekler ve zengin görseller içeren kitap, denetim ve güvence hizmetlerini son derece kapsamlı bir şekilde irdeliyor. Kitapta, bir denetçinin denetim sözleşmesinden başlayarak, denetim raporunun hazırlanması ve rapor sonrası faaliyetlere kadar denetimin her aşamasında ihtiyaç duyduğu tüm araçlar ayrıntılı bir şekilde yer alıyor.

Kolektif / Nobel Akademik Yayıncılık

ANONİM ORTAKLIKLAR HUKUKUNDA ESAS SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ

Bu çalışma, anonim ortaklıklar hukukunda esas sözleşme özgürlüğüne ve bunun sınırlarının çizilmesine odaklanıyor. Ortaklıklar hukukunda sözleşme özgürlüğü öncelikle kavramsal, tarihsel, kuramsal, ekonomik, ahlaki, entelektüel ve anayasal boyutlarıyla ele alınıyor. Emredici hükümler ilkesi ekseninde gerçekleştirilen bu inceleme bağlamında veto hakları, organlar arası yetki paylaşımı ve tahkim şartı gibi çeşitli esas sözleşmesel düzenlemelerin geçerliliği de değerlendiriliyor.

Cem Veziroğlu / On İki Levha Yayıncılık

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN KÜLTÜR VE SANAT ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI

Dijital teknolojiler bir yandan kültür ve sanat tüketiminin daha etkileşimsel, daha dinamik ve daha demokratik bir hal almasına katkıda bulunurken, diğer yandan sanatçılara sanat üretimi için yeni uzamlar ve yeni imkanlar sağlar. Kitap, disiplinler arası bir yaklaşımla dijital dönüşümün kültür ve sanat üzerindeki etkilerine ışık tutmayı amaçlıyor. Kuramsal yaklaşımlar ve güncel örnekler aracılığıyla sanatçıların, kültür ve sanat kurumlarının, sanat tüketicilerinin perspektifinden dijital teknolojilerin yansımalarını ve neden olduğu dönüşümü inceliyor.

Kolektif / Nobel Bilimsel Eserler