Vitrindeki İş Kitapları

04.06.20121

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi
AA + -

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 
Kitap, güncel ve teknolojik gelişmeler ışığında değişen insan kaynakları yönetimine yeni bir boyut kazandırmayı amaçlıyor. Kitap, şu bölümlerden oluşuyor: Blokzincir, dijital işgücü, dijital liderlik, eğitim ve geliştirme, İK 4.0, iş becerikliliği, iş rotasyonu, iş-yaşam dengesi, işveren markası, izlenim yönetimi, kariyer yönetimi, kuşakların yönetimi, öz-yeterlilik, personel güçlendirme, pozitif psikolojik sermaye, robotik süreç otomasyonu, sosyal sorumluluk, şeffaf ödüllendirme ve zaman yönetimi.
 
Kolektif
Nobel Akademik Yayıncılık
 

 


İŞ HUKUKUNDA KIDEM KAVRAMI
 
Kıdem tazminatı hakkı, yıllık ücretli izin hakkı, iş güvencesinden yararlanma hakkı vb. düzenlemeler, kanun ile düzenlenen kıdeme bağlı haklar olduğu gibi toplu iş sözleşmesi, işyeri (iç) yönetmelikleri gibi iş hukukunun özel kaynaklarında da kıdem ile ilgili düzenlemelere rastlamak mümkün. Bu çalışma ile öğreti görüşleri ve Yargıtay uygulamaları ışığında kıdem süresinin Türk iş hukukuna etkileri ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmaya çalışılıyor.
 
Seda Arslan Durmuş
On İki Levha Yayıncılık
 

 

 


UZAKTAN ÇALIŞMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, çalışma hayatında köklü ve kalıcı değişikliklere sebep oldu. Bu değişikliklerden biri de uzaktan çalışma yöntemi. Kitapta, çalışma hayatını ilgilendiren güncel bir konunun, ulusal ve uluslararası basında yer alan haberler ve gazete manşetleri ile zenginleştirilerek okuyucuya ulaşması hedefleniyor.
 
Umut Çiray
Hiperlink