Vitrindeki İş Kitapları

11.06.20121

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi
AA + -

KURUMSAL İLETİŞİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
 
Küreselleşmenin etkisi, gelişen teknoloji ve dijitalleşme sayesinde kuruluşlar artık farklı uygulamalar, araçlar ve tekniklerle hedef kitle ile iletişim kuruyor ve sürdürülebilir bir ilişki yürütmeyi istiyor. Bu derleme kitap, farklı uygulamalar, araçlar ve aktörler çerçevesinde kurumsal iletişim olgusunu mercek altına almak ve kurumsal iletişimle ilgili tartışmalara katkı sağlamak için hazırlandı. Kitaba katkıda bulunan yazarlar, hem literatür hem de uygulamaya dayalı çalışmalarla kurumsal iletişimin farklı alanlarına dair çalışmalar ortaya koyuyor.
 
Kolektif
Kriter Yayıncılık
 

 

 


REKABET HUKUKU VE İKTİSADI BAĞLAMINDA DİJİTAL PLATFORMLAR
 
Kitap, dijital piyasalar gibi dinamik ve sürekli değişen piyasalardaki rekabet hukuku uygulamasını irdelemek amacıyla hazırlandı. Kitapta, platformların iktisadi özellikleri, platformlar bakımından pazar tanımı ve pazar gücü analizi, platformların tarafı olabileceği rekabet hukuku ihlalleri ve platformlar açısından dikey sınırlamalar konularında görüş ifade ediliyor. Nihai olarak da ülkemizde nasıl bir politika belirlenmesi gerektiğine ilişkin, karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeler ışığında değerlendirme yapılıyor.
 
Cihan Doğan
On İki Levha Yayıncılık

 
DİJİTAL DÜNYADA PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 
Kitapta, pandemi süreciyle birlikte adeta dijital bir fanusa dönüşen dünyada, tüketicilerin değişen beklentileri de irdeleniyor. Bu ortamda gittikçe yalnızlaşan insanların iletişim süreçlerinde onları sekteye uğratan veya uğratması muhtemel unsurlar üzerinde duruluyor. Öte yandan, tüketicilerin kollektivist toplumdan dijital topluma geçişe ayak uydurmaları noktasında markaların dikkate alması gereken hususlar da tartışılıyor. Nesnelerin internetinden, özellikle pandemi süreciyle beraber şekil değiştiren iletişimin dijital kıyafeti ve yeni dünya pazarlama stratejileri en ince ayrıntısına kadar irdelenmeye çalışılıyor.
 
Aybike Tuba Özden
Detay Yayıncılık

İlgili haberler

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…