Vitrindeki İş Kitapları

18.06.2021

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi
AA + -

YENİLİKÇİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI
 
Siber yaşamın belirleyiciliğinin her daim arttığı, entelektüel emeğin yeniden yapılandırıldığı bir ortamda, dijital teknolojiler üreten yenilikçi insan kaynaklarına ihtiyaç olduğu açıktır. Kitapta; bilişsel değerlendirme, bireysel öneri sistemi, bulut İK, büyük veri, duygusal emek, duygusal zeka, entelektüel sermaye, esnek çalışma, iş zenginleştirme, kademe azaltma, mentorluk-koçluk, motivasyon, performans bazlı değerlendirme, personel güçlendirme, proaktif performans yönetimi, sosyal ağlar, takım çalışması, vicdani zeka, yapay zeka, yenilikçi iş davranışı, yetenek yönetimi olarak incelenen 21 bölüm, örnek olay ile zenginleştiriliyor.
 
Kolektif
Nobel Akademik Yayıncılık
 
YÖNETİM, YÖNETİCİLİK VE DANIŞMANLIK
 
Yönetim alanındaki tüm gelişmeler, uygarlığın gelişmesine katkıda bulunmak ve ekonomik kalkınmayı sağlamak arzusundan kaynaklandı. Yönetim; belirlenen amaçları gerçekleştirmek için insanların, kaynakların sistemli ve başarılı bir biçimde kullanılması ile ilgili bir bilim ve aynı zamanda bir sanattır. Kitapta; yönetim, liderlik ve danışmanlık kavramları incelenerek bulunması gereken özellikler anlatılıyor.
 
Burhan Albayrak
Nobel Akademik Yayıncılık
 

 

 

 

 

 

 


YAPAY ZEKA
 
Kitapta şu konular yer alıyor: Yapay zeka ve gelecek, yapay zeka ile liderliğin dönüşümü, yapay zeka temelli pazarlama, yapay zeka model tasarımı, yapay zekanın bir parçası olarak doğadan esinlenen optimizasyon algoritmaları, insan kaynakları yönetiminde yapay zeka uygulamaları, eğitimde yapay zeka uygulamaları, geleceğin işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, yapay zekanın akademik ve ticari alanda gelişimi, yapay zeka ve geleceğin meslekleri, uluslararası ilişkilerde siber güç ve yapay zeka, yapay zeka ve ruh sağlığı, fiyat algoritmaları ve rekabet hukuku.
 
Kolektif
Beta Kitap