Vitrindeki İş Kitapları

25.06.2021

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma
AA + -

Kriz yönetiminde iletişim stratejileri

Kitap, işletmenin varlığını tehdit eden beklenmedik durumlar karşısında iletişim çalışmalarının önemini dile getiriyor. Özellikle kriz öncesindeki dönemlerin, işletmeler için marka iletişimi ve itibar yönetimi bağlamında çok değerli olduğunu vurguluyor ve bu dönemlerde hayata geçen iletişim çalışmalarının, kriz esnasında da işletmenin hedef kitle gözündeki olumlu imajını koruyacağını anlatıyor. Bu amaçla krizlerin en fazla yaşandığı sektör olan havacılık sektörü üzerinden örnek iletişim çalışmalarını ve bunların basına yansımalarını ele alıyor.

Şahin Karasar, Meltem Çiçek ve M. Hasan Uncular
Maltepe Üniversitesi Kitapları

Anonim şirketlerde ibra

İbra kararı, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ya da kurucuların ilgili faaliyet döneminde gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerin hukuka uygun olduğu ve şirketin yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davası açmayacağı anlamına gelir. Kitapta, doktrin ve yargı kararları ışığında, ibra kararına ilişkin kanuni düzenlemelerdeki eksiklikler tespit edilerek, geçerli bir ibra kararının sahip olması gereken özelliklerin yanı sıra kapsamı ile şartlarına dair çözüm önerileri getirilmeye çalışılıyor.

Salih Canözü
On İki Levha Yayıncılık

Turizm işletmeleri perspektifinden örgütsel davranış

Kitapta, turizm işletmeleri yönünden teorik ve uygulamaların ana özellikleri ve alana yönelik gerçekleştirilmiş çalışmalar açıklanıyor. Bunun yanı sıra kitap, turizm işletmelerinde çalışan kaynağının en verimli şekilde nasıl yönetileceğine ve örgütsel süreçlerde karşılaşılan sorunlara nasıl çözümler sunulacağına odaklanıyor.

Kolektif
Detay Yayıncılık