Vitrindeki İş Kitapları

09.07.2021

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi
AA + -

İŞ AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUK
 
Kitapta, ahlak ile ilgili kavramlar ve yaklaşımlar, iş ahlakı kavramı ve tarihsel gelişim süreci, iş ahlakının işlevi, yönetim yaklaşımları ve aşamaları, ahlaki davranış kuralları ve çeşitleri, ahlaki karar verme faktörleri ve modelleri, iş ahlakına uygun olmayan davranışlar ve nedenleri, iş ahlakı yönetiminin kurumsallaşması ve iş ahlakına uygun davranışlar, iş ahlakında kurumsallaşma örneği olarak ahilik kurumu, sosyal sorumluluk yaklaşımları ve modelleri ile işletmelerin sosyal sorumluluk alanları konuları yer alıyor.
 
Çetin Bektaş
Beta Yayınları
 

 

 

 

 

 

 

 


YAPAY ZEKANIN ANONİM ŞİRKETİN YÖNETİM KURULUNDA YER ALMASI
 
Hong Kong’da yerleşik bir risk sermayesi şirketinin, 2014 yılında, Vital isimli algoritmayı yönetim kurulu üyesi olarak atadığını duyurmasıyla birlikte yapay zekanın yönetim kurulu üyesi olması konusundaki tartışmalar ivme kazandı. Yapay zeka alanındaki gelişmelerin hız kazanması sonucunda yapay zeka, işletme modelleri üzerindeki etkisini göstermeye ve Vital örneğinde olduğu gibi uygulamada, şirketlerin yönetiminde gittikçe daha önemli bir rol üstlenmeye başladı. Kitapta, yapay zekanın anonim şirketin yönetim kuruluna çeşitli seviyelerde dahil olması ve bu durumun, ticaret hukuku çerçevesinde, üyelerin hukuki sorumluluğuna etkisi ele alınıyor.
 
Zeynep Dönmez Canseven
On İki Levha Yayıncılık
 

 

 


BANKALARDA KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM 
 
İşletmelerin faaliyetlerini hissedarlar, menfaat sahipleri ve yatırımcıların beklentilerini karşılayacak şekilde sürdürebilmelerinde kurumsal yönetim ve iç denetimin önemli yeri bulunuyor. Çalışmanın ilk bölümünde, kurumsal yönetim kavramı ve bu kavramın teorik temellerini oluşturan unsurlara yer veriliyor. Bununla birlikte banka kurumsal yönetimi kavramı ve teorik altyapısı açıklanıyor; iç denetimin kurumsal yönetim içerisindeki rolüne değiniliyor. Son kısımda ise uygulamacı bir bakış açısıyla bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bir kurum üzerinden değerlendirmelerde bulunuluyor.
 
Kaan Ramazan Çakalı
Hiperyayın

İlgili haberler

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…