Vitrindeki İş Kitapları

13.08.2021

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi
AA + -

AİLE İŞLETMELERİNDE DİJİTAL PAZARLAMA SÜREÇLERİ
 
Tedarikten üretime, insan kaynaklarından lojistiğe kadar pek çok işletme sürecinde olduğu gibi özellikle pazarlama, satış, dağıtım, tutundurma, halkla ilişkiler, marka ve itibar yönetimi, imaj gibi işletmenin müşteriye bakan yönleri yaşanan dijital dönüşümden en çok etkilenen süreçlerin başında geliyor. Bu kitapta; dijital dönüşümün pazarlama süreçlerine olan etkileri aile işletmeleri özelinde değerlendiriliyor.
 
Kolektif
Nobel Bilimsel Eserler
 

 

 

 

 

 

 

LİDERLİK VE MOTİVASYON TEORİLERİ
 
İyi bir liderliğin nasıl olduğuna ve nasıl daha etkili bir lider olunabileceğine ilişkin sorular gündemden düşmüyor. Bu kitabın amacı; örgütlerin rekabetçi kalmasında önemli bir rol oynayan liderlik ve motivasyon olgularına, literatürün gözden geçirilerek, iş dünyasındaki uygulayıcılara, akademisyenlere ve kendini geliştirmek isteyen okuyuculara ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamak. Kitapta, klasik ve modern liderlik teorilerinden pandemi liderliği teorisine değin birçok teori anlaşılır şekilde ortaya konuluyor.
 
Yavuz Korkmazyürek
Hiperlink
 
FİNANSAL MUHASEBE
 
Bu kitapta; Muhasebe Hesabı ile İlgili Temel Bilgiler, Hesaplara Göre Ticari Mal Kayıt Yöntemleri, Senet Hesapları, Menkul Kıymetler, Duran Varlıklar ve Emortismanlar, Temel Finansal Tabloların Düzenlenmesi, KDV ve Muhasebe Hesapları, Defterler, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Muhasebe Belgeleri, Ticari Mal Maliyeti İzleme Yöntemleri, Nazım Hesaplar, Muhasebe Fişleri ile Tekdüzen Hesap Planındaki Hesapların İşleyişi ve Uygulamaları konuları yer alıyor.
 
Gürbüz Gökçen
Beta Yayınları