Vitrindeki İş Kitapları

20.08.2021

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi
AA + -

YÖNETİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR
 
Etkin, etkili ve verimli bir yönetimin gerçekleştirilmesi, yönetimin bilimsel bir anlayışla ele alınması sayesinde mümkün olur. Yönetimin bilimsel olarak incelenmesinde örgütsel davranış, organizasyon, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim ve yönetim psikolojisi gibi örgütü, yapıyı, grupları, birey olarak çalışanları ve çalışma hayatını araştıran disiplinler katkı sağlıyor. Bu kitap yönetim ile ilgili farklı alt disiplinlerdeki çalışmaları bir çatı altında topluyor.
 
Ömer Emre Arslan
Akademisyen Kitabevi
 

 

 

 


AİLE İŞLETMELERİNDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER
 
Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık yüzde 95’ini oluşturan aile işletmelerinde bugün tedarikten pazarlamaya kadar tüm süreçler dijitalleşiyor. Aile işletmelerinde dijital teknolojilerin etkisini ele alan üç kitaplık seriden ilki olan bu kitapta endüstri 4.0 ekosisteminde yer alan dijital teknolojiler ve bu teknolojilerin işletme süreçlerine etkileri, alanında yetkin bilim insanları tarafından ele alınıyor.
 
Kolektif
Nobel Bilimsel Eserler
 

 

 

 

 


DÜNDEN BUGÜNE LİDERLİK
 
Etkili liderlik uygulamalarının önemli sonuçlar ürettiği alanlardan birisi de örgütsel yaşam ve özellikle şirketler.
Kitapta yer alan konuların başında liderlik kuramları ve tarzları geliyor. Ayrıca kitapta; fazlaca işlenmemiş olan kadın liderliği, öz liderlik, kültür ve liderlik, etik ve liderlik, adaptif liderlik ve girişimci liderlik konuları da ele alınıyor.
 
Kolektif
Nobel Akademik Yayıncılık