Vitrindeki İş Kitapları

03.09.2021

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi
AA + -

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SEKTÖREL ANALİZLERİ
 
Kitap, dijitalleşmenin sektörleri nasıl dönüştürdüğüne odaklanıyor. Kitapta otomotiv, gıda ve tarım, inşaat ve çimento, savunma sanayi, tekstil ve moda, perakende gibi imalat sektörlerinin yanı sıra; eğitim, sağlık, turizm, hukuk, bankacılık, sigortacılık, reklamcılık ve medya, lojistik, havacılık, liman işletmeleri ve e-sporu da içeren hizmet sektörlerine yer veriliyor. Her sektör, alanında deneyimli akademisyenler veya uzmanları tarafından detaylı şekilde incelenip, iş yaşamından örneklerle kitaba aktarılıyor. Ayrıca kitapta, dijital dönüşümle birlikte müşteri ilişkileri ve insan kaynaklarında yaşanan dönüşüm de farklı bölümlerle ele alınıyor.
 
Yasin Çakırel
Nobel Bilimsel Eserler
 
İŞLETMECİLİK-PAZARLAMA VE KÜLTÜR PERSPEKTİFİNDEN TURİZM
 
Türkiye’nin en önemli döviz girdisi sağlayan kaynaklarından biri turizmdir. Bu yönüyle küresel turizmden alınan payın artırılması ve bu alanda başat rolünün üstlenilmesi için turizm üzerine yapılacak bilimsel çalışmalar oldukça önemli. Bu kitapta turizm; işletmecilik, pazarlama ve kültür gibi çeşitli yönleriyle bilimsel bakış açılarıyla bu alanda çalışan araştırmacılar tarafından inceleniyor.
 
Kolektif
Detay Yayıncılık
 

 

 

 

 

 

 

 


DEĞERLER VE MEDYA
 
Değerler, her dönemde farklı şekillerde insanların ve toplumların geçmişten gelen kültürel kodlarına sirayet etti ve onlara yol gösterici ölçütler oldu. Tarihsel süreç içerisinde bir kategorileştirmeye gidildiğinde değerleri; geleneksel, modern ve postmodern şeklinde üç kategoride ele almak mümkün. Bu dönemlerdeki şartlar gereği kendilerine göre referans aldıkları kaynaklar hem değerlere kaynaklık etti hem de değerler aracılığıyla kendi davranış örüntülerine yön verdi. Bu dönemlerin merkezinde bulunan değer ve normların referans kaynakları, kitabın yoğunlaştığı hususlardır. Bu kitapta; modern dönem sonrası genelde teknoloji, özelde iletişim teknolojisindeki değişimlerle birlikte bu değerler ve medyada karşılık bulduğu durum, sosyolojik bağlamda tartışmaya açılıyor.
 
Yılmaz Ceylan
Nobel Bilimsel Eserler