Vitrindeki İş Kitapları

01.10.2021

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma
AA + -

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
 
Kitapta; işlemlerde tarafların bir araya geldiği finansal piyasalar, bir araya gelmeyi sağlayan işlemci kurumlar, ortam yaratan, gözeten/denetleyen düzenleyici kurumlar ve gelişmesine katkı sağlayan destekleyici kurumlar ile taraflar arasında fon değişimine imkan tanıyan finansal işlemler, ana adımlar varsayılarak değerlendiriliyor.
 
Adalet Hazar
Akademi Yayınları
 
KENT EKOLOJİSİ
 
Hızlı kentleşme, beraberinde doğal kaynak yönetimi, doğal kaynakların taşıma kapasiteleri, kent konforu, yaşanabilir kentler ve kent ekolojisi gibi yeni kavramları gündeme getirdi. Bu kitabın konusu olan ve kentleri birer insan ekosistemi olarak inceleyen kent ekolojisi araştırmaları da tam bu dönemin ürünü olup yer bilimleri, toprak bilimleri, biyoloji, planlama, şehircilik, mimarlık, ekoloji, botanik, zooloji, iklim bilimleri, sosyoloji, ekonomi, politik bilimler gibi birçok disiplinden yararlanıyor ve disiplinler arası bir çalışma sahası ortaya koyuyor.
 
Ufuk Fatih Küçükali
Nobel Bilimsel Eserler
 
TEKNOLOJİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 
Kitabın, ‘Yükselen Teknolojiler kısmında; Endüstri 4.0, kripto paralar ve 5G mobil ağlarının uluslararası ilişkiler, ekonomi ve siyasete etkileri inceleniyor. ‘Teknoloji ve Yenilik Politikaları’ başlıklı ikinci kısımda; küreselleşme ile teknoloji arasındaki çoklu etkileşimi modern zamanlar/aktörler açısından ele alan çalışmalar yer alıyor. ‘Siber Güvenlik ve Savaş’ başlıklı üçüncü kısımda; önce modern teknoloji ve savaş konseptine, ardından kritik enerji altyapıları açısından siber güvenlik boyutuna yer veriliyor. ‘Sosyal Medya’ başlıklı dördüncü kısım ise sosyal medyanın uluslararası ilişkiler alanındaki etkilerine ayrılıyor. ‘Bilişim, Bilgi Toplumu ve Küresel Boyutlar’ başlıklı beşinci kısımda; yazılım sektörü ve uluslararasılaşma, küresel değer zincirleri ve ülkelere etkisi değerlendiriliyor.
 
Kolektif
Nobel Akademik Yayıncılık