Proje ve planlarla 2020’ye büyük adım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları’nda, finans alanındaki düzenlemelerin yanı sıra birçok sektördeki proje ve planlarla 2020’ye güçlü bir giriş yapılacak.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi
AA + -

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019”u açıkladı. Bakan Albayrak, prensiplerinin; yapısal reformlara öncelik, serbest piyasa ilkeleri ile uyumluluk, ihracat ve istihdam odaklı olmak, sıkı maliye politikası, daha adaletli vergi sistemi, para ve mali politikalar arasında koordinasyon olduğunu söyledi.

Albayrak, ekonomik dengelenme, istikrarlı büyüme, daha adaletli paylaşım ve nitelikli insan gücü ve güçlü toplum başlıklarında ekonomide dönüşüm hedeflerini belirtip, uygulamaya başladıklarını hatırlattı.

YILLIK TAAHHÜT

Albayrak, sadece 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettikleri düzenleme ve adımları açıkladıklarını kaydetti. Albayrak, “2020’de, o yıl için planladığımız reformlarımızı, seneye tanıtacağız” dedi.

ÖNCE BANKACILIK

Albayrak, reform alanlarının başında finansal sektörünün geldiğini belirterek, finansal sektör altındaki ilk alanın da bankacılık sektörü olacağını kaydetti.

Albayrak, “Tahsili gecikmiş alacaklar için yüksek oranda karşılık ayrılması, birçoğunun teminatının bulunması, tahsilat oranlarının yüksek olması ve tahsili gecikmiş borcu bulunan işletmelerin büyük çoğunluğunun faaliyetlerine devam ediyor olması sebebiyle tahsili gecikmiş alacak-ların, bankacılık sektörümüz için bir risk oluşturmayacağını öngörüyoruz” dedi.

KAMU BANKALARI

Albayrak, “İlk adımımız kamu bankalarımızın sermayelerini güçlendirmek için olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç edeceği 28 milyar TL’lik İkrazen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetlerini kamu bankalarına verecek” dedi. Albayrak, kamu bankalarının sermaye yeterlilik ve likidite karşılama oranlarının artırılacağını söyledi.

KONKORDATO HEYETİ

2019 başında yedi bankanın temsilcilerinden oluşan ‘konkordato heyeti’nin konkordatolu firmalarla görüşmelere başladığını hatırlatan Bakan Berat Albayrak, “Diğer bankalar da bu sürece katılmaya başladı.
Bu katılım, borçlu firmalara sunulan çözümleri hızlandırdı, kredi yapılandırmalarında önemli ilerlemeler sağlandı” dedi.

TASARRUF FONU

Berat Albayrak, “Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan birini oluşturacak. YEP kapsamında emeklilik sistemini daha sürdürebilir hale getirmek, en öncelikli konularımızdan” diye konuştu.

EMEKLİLİK FONU

Bakan Albayrak, şöyle devam etti: “Tamamlayıcı emeklilik sistemi emekliliklerde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standardının korunmasını sağlayacak. Biriken fonların sermaye piyasaları üzerinden reel sektöre kanalize edilmesini sağlayacağız.”

BES VE KIDEM

“Vatandaşlarımızın kazancına göre, zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yeniden ele alacağız” diyen Albayrak, “İşverenden de yapılacak kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu’nda toplanacak” diye konuştu. Albayrak, hedeflerinin 2020’den itibaren bu fonları fiilen hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

SİGORTACILIK KURUMU

Sigortacılığın, çok önemli bir yeni finansman kaynağı olacağını belirten Albayrak, “Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu kuracağız. Ayrıca Milli Reasurans şirketi ile sigortalanmayan sektörlerin sigortalanmasına imkan sağlayacağız” diye konuştu.

HAL VE KOOPERATİFLER

Hal yasası kapsamında üretici kooperatiflerinin haller içerisindeki payının artırılmasının hedeflendiğini belirten Albayrak, “Toptan, perakende ve lojistik alanlarında daha rekabetçi bir yapı oluşturulacak” diye konuştu.

VERGİ DÖNÜŞÜMÜ REFORMLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesini sağlayacak bazı adımları atacaklarını söyledi. Albayrak, vergi düzenlemelerini şöyle özetledi:

 • İstisna ve muafiyetler azaltılacak.
 • Kurumlar vergisi kademeli olarak düşürülecek.
 • Gelire göre artan oranlarda vergilendirme daha etkin hale getirilecek.
 • Dolaylı vergiler azaltılıp, dolaysız vergiler artırılarak verginin daha fazla tabana yayılması sağlanacak.
 • Kayıt dışılık ile mücadele artırılacak.
 • Gönüllü uyum adı verilen yeni bir sistemle mükelleflerin beyanlarının esas olduğu ve ilk inceleme sonrasında sorun görülmediği takdirde süreçlerin tamamlandığı sadeleştirilmiş bir süreç hayata geçirilecek.
 • Mükellef dostu bir vergi sistemi için Mükellef Hakları İcra Kurulu kurulacak. Mükellef hakları bildirgesinin bağlayıcı hale gelmesi sağlanacak.
 • Bu çalışmalar özellikle 7 stratejik sektöre (enerji, maden, petrokimya, turizm, bilişim, otomotiv ve ilaç) daha etkin yönlendirilecek.

BATIK ŞİRKETLER NE OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak bir çerçeve oluşturacaklarını söyledi. Albayrak, şu bilgileri verdi: “Dünyadaki en başarılı modeli uyarlayacağız. Bu sayede, icra-iflas ve ipoteklerin nakde çevrilmesinin kolaylaşacağı bir yapıyı oluşturacağız. Bir diğer adımımız, sorunlu krediler ile ilgili olacak. Bankalarımızın tahsili gecikmiş alacaklar (NPL) ile ilgili tabloyu ortaya koyduk. Yüzde 4.2’lik bir oran var ve bu oranın oldukça iyi. Sektörümüzün aktif kalitesini daha da iyileştirecek bir adım atıyoruz.”

Bakan Albayrak, NPL’ler hakkında adımları şöyle açıkladı: “Bankalar Birliği öncülüğünde, kamunun olmadığı bir yapıda, enerji ve inşaat gibi NPL’ler noktasında önem teşkil eden iki sektörde, sorunlu varlıkları borç-hisse takası ile dışarı çıkaracak ve bankalarımızın bilançolarını daha iyi bir hale getireceğiz. Bunun için Enerji Girişim Sermaye Fonu ve Gayrimenkul Fonu kurulmasını gündeme aldık. Sorunlu varlıkların ayrılıp, bankaların, yerli ve yabancı yatırımcıların iştirak edebileceği fonlarla yönetilmesini sağlayacağız.”

AVDAGİÇ: KARARLARI HAYATA GEÇİRME ZAMANI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘Yeni Ekonomi Programı (YEP) Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’ için, “Reform paketi ekonomi yönetiminin Türkiye’nin değişim ve dönüşüm sürecini, reformist bir akılla yönetmek istediğini açıkça ortaya koyuyor. Yapısal Dönüşüm Adımları, reformist bir aklın yansımasıdır” dedi. Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, programın reel sektörün beklentilerini karşılayan, ekonominin temellerini güçlendiren nitelikte olduğunu kaydetti. Avdagiç, “Çok önemli birinci adım atıldı ve reform başlıkları belirlendi. Şimdi kararlı ve etkin şekilde bu başlıkları hayata geçirmemiz gerekiyor. Paketin kredibilitesini uygulamadaki başarısı belirleyecektir. Bunun için de görev ekonomi yönetimi, özel sektör ve ekonominin diğer tüm paydaşlarına eşit oranda düşüyor” şeklinde konuştu.

PAKETTEKİ PROJELER

 • Tarımda Milli Birlik Projesi
 • Enerji Girişim Sermaye Fonu
 • Gayrimenkul Fonu
 • Kıdem Tazminatı Fonu
 • Turizm Geliştirme Fonu
 • Ulusal kredi derecelendirme kuruluşu

HEDEFLENEN DÜZENLEMELER

 • Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi
 • Turizm Master Planı
 • Lojistik Master Planı
 • İstihdam Bazlı Eğitim Planlaması