Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği değişti

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca, Gümrük ve Ticaret Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarında değişikliğe gidildi. Bakanlığın, Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 02 Mart 2018 Cuma
AA + -

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca, Gümrük ve Ticaret Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarında değişikliğe gidildi. Bakanlığın, Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, ekonomik sistemdeki tüm aktörlerin gümrük ve ticaret politikalarına katılarak iş birliği yapmasına katkı sağlayan danışma organı niteliğindeki Gümrük ve Ticaret Konseyi’nin üyeliklerine yönelik ek taleplerin sonuçlandırılmasında Gümrük ve Ticaret Bakanı yetkili olacak. 

Genel Kurul çalışmalarına geçerli bir mazereti sebebiyle katılamayan konsey üyesi, yerine bir yardımcısını görevlendirebilecek. 

Genel Kurul’un toplanması için üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekmeyecek. 

Konsey amaçlarını gerçekleştirmek, çalışmalarını yönetmek ve koordine etmek üzere üyeler arasından 11 kişilik bir İcra Kurulu oluşturulacak. 

Üyelerin, haklı sebeplerin varlığı halinde Gümrük ve Ticaret Konseyi Başkanı tarafından her zaman üyelikleri sonlandırılabilecek.