Uyumlu prim borçlusuna kolaylık

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan, ancak son bir yılda borçlarını ödeyemeyen uyumlu prim borçlusuna kolaylık sağlanacak.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 11 Nisan 2018 Çarşamba
AA + -

Uyumlu prim borçlularının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88’inci maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

OCAK AYINDAN İTİBAREN

Ocak 2018’den itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yürürlüğe giren düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanların borçlarına erteleme ve taksitlendirme getirilmesi öngörülüyor. 

3 YILLIK PRİM BELGESİ

Bu düzenlemeden yararlanacak mükelleflerin geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş, ancak son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmaları şartı aranacak. Bu mükelleflerin zor durum hali, tecil ve taksitlendirme süreleri ile tecil faiz oranlarının belirlenmesinde ise 22 Ocak 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararında belirtilen kriterler esas alınacak.