Demiryoluyla eşya taşımacılığında yeni dönem

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi Seri No: 6) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Paylaş
Yayınlanma tarihi: 13 Haziran 2018 Çarşamba
AA + -

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi Seri No: 6) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile sınır geçişleri başta olmak üzere işlemleri azaltarak gümrük işlerinin hızlandırılması, bu sayede eşyanın hızlı bir şekilde ve daha düşük maliyetle ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük taşımacılığı yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş bir demiryolu tren işletmecisine eşyanın demiryolu ile taşınmasına ilişkin basitleştirme izni verilebilmesi için Gümrük Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde belirtilen koşullara ek olarak demiryolu tren işletmecisinin CIM Taşıma Belgesi, sevkiyat ve muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda tutması ve bu bilgilere hareket, varış, sınır gümrük idarelerinin anlık erişimi için gerekli elektronik altyapıya sahip olması gerekecek.

60 GÜN ŞARTI

Eşyanın demiryolu ile taşınmasına ilişkin basitleştirme izni için Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne başvurulacak. Belgelerin bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin tespit edilmesi halinde, eksiklikler bildirimin yapıldığı tarihin ardından en geç 60 gün içinde tamamlanacak. Bu süre içerisinde tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılacak. Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapan demiryolu tren işletmecisi, taşıma işlemleri için rejim hak sahibi olacak. Hareket gümrük idaresi, gerekli gördüğü hallerde beyanı kontrol veya eşyayı muayene edebilecek ve bu amaçla taşımaya ilişkin belgelerin sunulmasını isteyebilecek.

İZNİN İPTALİ

İzin koşullarından herhangi birinin artık karşılanmadığının izin sahibince bildirilmesi veya gümrük idaresince tespit edilmesi durumunda, eksikliklerin düzeltilmesi ya da durumun açıklanmasını sağlamak üzere izin sahibine, bildirim tarihinden başlamak üzere 30 gün süre verilecek. Bu süre, izin sahibinin eksikliklerin giderilebileceğine dair inandırıcı bilgi ve belge sunması kaydıyla 30 gün süreyle uzatılabilecek.

HÜKÜMLERE AYKIRI HAREKET EDENLER

Gümrük Genel Tebliği’nde belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde, mevzuattaki cezai hükümler saklı kalmak üzere, izin sahibi ilk iki seferde yazılı olarak uyarılacak. Bir takvim yılı içerisinde iki kez yazılı olarak uyarılmasına rağmen aynı hükmün üçüncü kez ihlal edilmesi durumunda izin, 30 gün süreyle askıya alınacak. İzni iptal edilen demiryolu tren işletmecisine, iptalin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle yeni izin verilmeyecek.