Dostane uyuşmazlık çözümü: Arabuluculuk

Ticari uyuşmazlıklarda ‘dava şartı olarak arabuluculuk’ kurumu, 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girdi. Buna göre bu tarihten sonra kanun kapsamında sayılan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu olacak. İTOTAM, 30 yıllık tecrübesiyle iş dünyasına ve üyelerine ticari uyuşmazlıklarında en güvenilir ve en hızlı hizmeti veriyor.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 08 Ocak 2019 Salı
AA + -

Zorunlu arabuluculuk, 19 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayınlanan 7155 sayılı Kanun uyarınca 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçti. Kanunla, konusu para olan ticari uyuşmazlıklarda ‘dava şartı olarak arabuluculuk’ kurumu yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle kanun kapsamında sayılan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu kılınıyor.

Peki, arabuluculuk sistemi ticari uyuşmazlıkların çözümüne nasıl değişiklik getirecek?
İşte, merak ettiğiniz sorulara, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) uzmanlarının verdiği yanıtlar…

ALACAK VE TAZMİNAT TALEPLERİ

Zorunlu arabuluculuk nedir?
Zorunlu arabuluculuk, kanun ile belirlenen uyuşmazlıklar için mahkemelerde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmasıdır. Bu hallerde arabulucuya başvurulmaksızın mahkemelerde dava açılırsa dava usulden reddedilecek. İşçi-işveren uyuşmazlıklarından sonra miktarına bakılmaksızın konusu para olan ticari uyuşmazlıklar için de zorunlu arabuluculuk yürürlüğe girdi.

Hangi ticari uyuşmazlıklar için arabulucuya başvurabilirim?
Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlarca belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında arabulucuya başvurulması dava şartıdır. Başka bir deyişle; konusu para olan ticari uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu.

8 HAFTADA SONUÇ

Arabulucuya başvurduğumda uyuşmazlığım ne kadar sürede çözülür?
Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 6 hafta içinde sonuçlandıracak.
Bu süre kanun ile belirlenmiş olup zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla 2 hafta uzatılabilecek.

Karşı taraf görüşmelere katılmazsa ne olur?
Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyeti sona ererse toplantıya katılmayan taraf, son tutanakla belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak. Öyle ki, bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmeyecek.

Arabulucuya başvurursam ne kadar ücret öderim?
Arabuluculuk Kanunu’nun ekinde yer alan tarife, dava konusu ve tutarına göre arabulucuya ne kadar ücret ödeneceğini belirliyor. Arabulucu ücretine ek olarak İTOTAM için başvuru ücreti 100 TL ve idari masraf 200 TL olmak üzere toplam 300 TL’dir.

Peki, anlaşma sağlanırsa nasıl bir süreç izlenecek?
Arabuluculuk ile anlaşmaya varılırsa tarafların anlaştıkları hususlar tutanakla belirlenecek. Tutanakta tarafların ne konuda anlaştıkları, karşılıklı olarak yerine getirmeyi taahhüt ettikleri veya feragat ettikleri hususlar vs. yer alacak.

Görüşmelere avukatım aracılığı ile katılabilir miyim?
Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilecek. Uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilecek.

MAHKEME KARARI HÜKMÜNDE

Arabuluculuk süreci sonunda vardığım anlaşma benim için bağlayıcı mı?
Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, görevli ve yetkili mahkemeye ibraz ederek icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebilecekler. Bu şerh olsun ya da olmasın, taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılacak. Bir başka deyişle; arabuluculuk faaliyeti sonucu varılan anlaşma, mahkeme kararı gibi hüküm doğuracak.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA DA HAK KAYBI OLMAZ

Arabuluculuk sonunda anlaşamazsak nasıl bir yol izleyebilirim?
Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varamazsa, anlaşamadıklarını gösteren tutanakla birlikte görevli ve yetkili mahkemeye başvurarak mahkemede haklarını arayabilecek. Arabuluculuğa başvurulma tarihinden son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı duracağı ve hak düşürücü süreler işlemeyeceğinden arabulucuya başvurdukları için taraflar herhangi bir hak kaybına uğramayacak.

30 YILLIK TECRÜBEYLE ÇÖZÜM ÜRETİYOR

İTO olarak hangi arabuluculuk hizmetlerini veriyorsunuz?
İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi bünyesinde Ocak 2017’den bu yana arabuluculuk hizmeti veriliyor. Tecrübeli kadrosu ve özel görüşme odaları ile İTO, rahat bir ortamda tarafların anlaşmasını hedefliyor.

30 yılı aşkın alternatif uyuşmazlık çözüm tecrübesiyle İTO, süreci sizinle takip ederek uyuşmazlığınıza daha hızlı çözüm almanızı sağlıyor. Arabulucu atayamadığınız ya da o konuda tecrübeli bir arabulucu belirleyemediğiniz hallerde İTOTAM Divanı konusunda uzman bir arabulucuyu sizin için atıyor.

İTOTAM Arabuluculuk Kuralları’nda uzman kavramı yer alıyor. Böylece teknik ya da sektörel bilgi gerektiren anlaşmazlıklarınızda konusunda son derece bilgili uzmanlar sizlere ve arabulucuya yardımcı oluyor.

İTOTAM TAHKİM ŞARTI

Zorunlu arabuluculuğun istisnası var mı?
Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu sigorta tahkimi gibi hallerde veya uyuşmazlık tarafları arasında tahkim sözleşmesinin bulunduğu hallerde dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz. İTOTAM, tahkim hizmeti de verdiğinden ticari sözleşmelerinize İTOTAM tahkim şartını koyarak bu imkandan faydalanabilirsiniz.