Tehlikeli madde taşımacılığı silbaştan

Tehlikeli madde taşıyan, gönderen, paketleyen, dolduran, yükleyen ve boşaltan işletmelerin, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alması gerekecek.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma
AA + -

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tehlikeli maddeler kamuya açık kara yolunda, yönetmelik ve Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) hükümlerine uygun olarak kontrollü, emniyetli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınacak. Taşımacılık faaliyetinde bulunacakların, yetki belgesine sahip olmaları gerekiyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Gönderen, paketleyen, dolduran, yükleyen ve boşaltan olarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’ne sahip işletmelerle tehlikeli maddeleri taşıyanların ‘tehlikeli madde güvenlik danışmanı’ istihdam etmesi veya ‘tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşundan (TMGDK)’ danışmanlık hizmeti alması zorunlu olacak. Tehlikeli yük taşımacılığı yapacak sürücülerin, Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim kuruluşlarından, taşınacak tehlikeli maddenin sınıfı veya taşıma şekline uygun eğitim almaları ve Bakanlığın yapacağı sınavda başarılı olmaları önem taşıyor. Başarılı sürücülere, Bakanlık tarafından Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası düzenlenecek.

7 GÜNDE BİLDİRİLMELİ

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi, doldurulması, taşınması veya boşaltılması sırasında ciddi bir kaza veya olay yaşanması durumunda kazanın gerçekleştiği yerdeki sorumlu tarafça, bu olayın 7 iş günü içinde, www.türkiye.gov.tr üzerinden Bakanlığa bildirilmesi gerekecek. Tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeyi boşalttığı halde temizlenmemiş taşıtların, doldurma ve boşaltma süresi dışında, yerleşim yerlerinde bulunan okul, kamu binaları, alışveriş merkezi, ibadethane gibi yerlerden en az 300 metre uzağa park etmesi zorunlu tutuldu.

DENETİM VE CEZALAR

Tehlikeli madde faaliyetinde bulunanlara yönelik yapılacak yol kenarı ve işletme denetimlerinde, 50 liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde işletme, birden fazla faaliyet konusuna sahipse bir denetimde bu işletmeye kesilecek idari para cezası 12 bin lirayı, sadece taşımacılık faaliyetinde bulunan taşımacıya bir denetimde kesilecek idari para cezası 6 bin lirayı, sürücüye bir denetimde kesilecek idari para cezası 500 lirayı geçemeyecek.