Tarım için şura düzenlemesi

Yeni yönetmeliğe göre Tarım Şurası, bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliliğinin temini, tarımsal piyasaların düzenlenmesi, tabiatın korunmasının da aralarında bulunduğu konularda çalışmalar yapacak.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba
AA + -

Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Tarım Şurası Yönetmeliği’, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre Şura, bitkisel ve hayvansal üretimle su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliliğinin temini, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi, orman ve mera yönetimi, tabiatın korunması konularında çalışmalar yapmaya ve stratejiler oluşturmaya yardımcı olacak kararları alacak.

İSTİŞARİ ORGAN

İstişari organ niteliğindeki Şura, Bakanlığın faaliyetleriyle ilgili diğer bakanlıkların, kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcilerinden oluşacak. Şura gündemine göre Bakanlık birimlerinden ve Bakanlıkça belirlenecek yönetici ve ilgili personelden katılım olacak.

Çalışma grupları, Şura gündemindeki konularla ilgili çalışma belgesi hazırlamak üzere, Şura Yürütme Kurulu tarafından oluşturulacak. Komisyonlar, çalışma gruplarında görev alan şura üyeleriyle konuyla ilgili diğer Şura üyelerinden oluşacak ve çalışmalarını ayrı ayrı yürütecek.